Sportsplan

Grei Fotballs sportsplan beskriver hvordan vi skal organisere, trene og utvikle fotballen i Grei Fotball. Planen er først og fremst ment for ledere og trenere i klubben. Vi ønsker at dere gjennom denne planen får en forståelse av hvordan Grei Fotball ønsker å legge til rette for fotballaktivitet for alle klubbens fotballag. Samtidig utvikle fotballspillere og et godt sosialt samhold blant barn og unge.

Sportsplanen er et aktivt verktøy som skal brukes ute i det daglige treningsarbeidet. Det er det enkelte lags ansvar å drive iht. planen, samtidig som klubbens trenerveiledere skal være tilgjengelige blant lag og trenere. Det er trenerveiledernes ansvar å videreformidle innholdet i sportsplanen til trenere og lagledere.

Grei Fotball vil at dette skal være en dynamisk plan som tilpasser og utvikler seg i tråd med ny kunnskap, informasjon og erfaring.

Last ned sportsplanen i pdf-format eller les den ved å trykke på knappene for neste kapittel.

Innholdsfortegnelse

 • Visjon verdier og mål
 • Barnefotball 6-12 år
  • 6-9 år: Ballglede
  • 10-12 år: Spilleglede
 • Ungdomsfotball 13-19 år
  • 13-14 år: Læreglede
  • 15-16 år: Treningsglede
  • 17:19 år: Konkurranseglede
 • Differensiering og hospitering
 • Grei-treneren
  • Trenerkompetanse
  • Trenerveiledere
  • Trenerforum

Meny