Skadeforsikring

Forsikring 6-12 år

Alle barn under 13 år er dekket av Norges Idrettskrets’ (NIF) barneidrettsforsikring, gjennom NIFs samarbeidspartner Gjensidige Forsikring. Kravet for å være dekket av NIF sin barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår er i regi av et idrettslag/klubb. Dette omfatter også skader hos barn som ikke er medlem av noen klubb, men man skader seg under organisert aktivitet i et lag/klubbs regi. Fotballforsikringen og barneidrettsforsikringen gjelder også i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i.

Mer informasjon om barneidrettsforsikring og hvordan du kan melde ifra finner du her, eller ta kontakt med Idrettens Skadetelefon på tlf: 02033

Forsikringsbevis, vilkår og egenandeler finner du ved å følge linken og velge aktuell idrett.

Forsikring fra 13 år

Fra fylte 13 år er spilleren ikke lenger forsikret på samme måte.

  • Fotball: Spillere fra 13-19 år er forsikret når de er registrert i FIKS (Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem). Forsikringen er inkludert i den årlige treningsavgiften. For voksne løses dette på samme måte. Alle trenere, ledere og dommer er dekket av grunnforsikringen så lenge de står registrert som aktiv i FIKS.
  • NB! Spillere som ikke er forsikret er ikke spilleberettiget, og kan heller ikke benytte seg av skadetelefonen.

Mer informasjon om forsikring for ungdom og voksne og hvordan du kan melde ifra finner du her, eller ta kontakt med Idrettens Skadetelefon på tlf:  987 02 033, www.idrettshelse.no.

Forsikringsbevis, vilkår og egenandeler finner du ved å følge linken og velge aktuell idrett.

Utvidet forsikring

Spillere kan selv velge å bestille utvidet forsikring.

Bestilling av utvidet forsikring gjøres her.

Skadeforebygging

Få tips til gode øvelser her

Meny