Politiattest

Alle som er trener, lagleder eller har andre oppgaver i SF Grei som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming må fremvise politiattest uten anmerkninger. Dette gjelder både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn/honorar eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Kravet om politiattest omfatter bare personer over 15 år. Les mer om politiattestordningen på Norges Idrettsforbunds sider.

Politiattestansvarlig i SF Grei er Apostolos Stagos – e-post apoli_boli@hotmail.com og tlf. 920 50 832.

 

Hvordan søker du om politiattest?

  • Du søker om politiattest digitalt på politiets nettsider. Du må logge inn med BankId eller MinID for å søke.
  • Under «Kategori» velger du «Barn og ungdom» og under «Formål» velger du «Trener for idrettslag». Dette gjelder også om du skal ha andre oppgaver i Grei enn å være trener.
  • Du må legge ved en bekreftelse fra SF Grei når du søker. Last ned bekreftelsen her og fyll ut navn, fødselsnummer, sted og dato (resten er fylt ut på forhånd) og lagre den.
  • NB – hvis du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse fra foresatt. Last ned bekreftelsen her, fyll ut og lagre.
  • Last opp bekreftelsen(e) og trykk på «Send søknad».
  • Du får politiattesten innen 2 uker fra politiet fikk søknaden hvis du har opprettet digital postkasse. Hvis du mottar politiattesten i posten, tar det litt lengre tid.

Hvordan fremviser du politiattesten?

  • Du må fremvise politiattesten for politiattestansvarlig så snart som mulig etter at du har mottatt den.
  • Fremvisning skjer ved personlig oppmøte og du må avtale tid med politiattestansvarlig. Se kontaktinformasjon lenger opp på siden.
  • Politiattestansvarlig registrerer at du har fremvist politiattest uten merknad og dato for fremvisning.

Meny