Overganger/prøvespill

Nedenfor er informasjon om regler for prøvespill på og overgang til lag hos Grei, og for Grei-spillere som ønsker prøvespill og/eller overgang til andre klubber.

Overgangsansvarlig i Grei Fotball er daglig leder Sondre Moripen, e-post: fotball@grei.no

Prøvespill/hospitering

Alle lag, trenere og spillere/foresatte må kjenne til retningslinjene ved prøvespill eller hospitering med annen klubb. Kortversjonen er at klubben alltid skal ha skriftlig godkjennelse ved alle slike situasjoner.

Dersom en spiller ønsker å prøvespille, hospitere og evt. senere melde overgang til Grei Fotball, gjelder følgende:

 • Spiller/foresatt informerer egen klubb om ønsket. Klubben må deretter ta skriftlig kontakt med Grei Fotball for videre godkjennelse. Henvendelsen skal alltid gå mellom klubbenes ansvarlige og ikke mellom trenere på de aktuelle lagene. Det er kun klubben som har myndighet til å gi tillatelse til prøvespill/hospitering.
 • Før det foreligger en skriftlig tillatelse fra spillerens klubb har ingen lag i Grei Fotball anledning til å tilby spilleren verken trening eller deltakelse på andre aktiviteter i regi av lag eller klubb. Dette bl.a. pga. forsikringer, men også fordi vi som klubb skal opptre ordentlig overfor alle andre klubber.

Dersom en Grei-spiller ønsker å prøvespille, hospitere og/eller melde overgang til annen klubb, gjelder følgende:

 • Spilleren/foresatt tar kontakt med spillerens trener
 • Trener tar kontakt med sportslig leder i Grei Fotball
 • Grei tar kontakt med aktuell klubb og avtaler nærmere/gir godkjennelse


Utover de nevnte retningslinjene finnes nærmere beskrivelse i NFFs Overgangsreglement.

 • Spillere under 15 år: “Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sendte skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes” (§ 4-1)
 • Spillere over 15 år: “Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/lån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå minst to dager før spilleren kan kontaktes” (§ 6)

 

Overgang til/fra Grei

Alle overganger gjøres elektronisk i FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem). Ved alle overganger skal det fylles ut samtykkeskjema for spilleren det gjelder. Se ellers punktet om «prøvespill/hospitering» over for prosessen før en eventuell overgang.

Alle spillere som står registrert i en annen klubb (dette sjekker overgangsansvarlig opp ved henvendelse) må fylle ut samtykkeskjemaet i linken under for å kunne bytte klubb. Skjemaet henter spiller/familie selv på nett eller gis av trener/lagleder eller ny klubb ved anledning:

Samtykkeskjema

Ved utfylling av samtykkeskjema skal alle feltene være fylt ut, og spesielt underskrift fra spiller og foresatt (hvis under 18 år). Øvrig informasjon kan overgangsansvarlig hente fra FIKS om nødvendig. Følgende felter må fylles ut i skjemaet

 • Fullt navn på spiller
 • Fødselsdato
 • Adresse, postnummer- og sted
 • E-post
 • Nasjonalitet (dersom spilleren ikke er norsk må det også legges ved kopi av pass ved overgangen)
 • Ny klubb
 • Huke av for type overgang (normalt «overgang i Norge» dersom spilleren bytter fra en annen norsk klubb)
 • Huke av for status i ny klubb: «Amatør uten kontrakt» for alle overganger på aldersbestemt nivå. På seniornivå kan det ofte være annerledes.
 • Spillerens tidligere klubb
 • Spillerens status i siste klubb: «Amatør» for alle overganger på aldersbestemt nivå.
 • Underskrift fra spiller, og foresatt i tillegg dersom spilleren er under 18 år.

Deretter skrives skjemaet ut (eller tas bilde av – mobilbilde holder) og sender til kontaktperson (trener/lagleder eller direkte til overgangsansvarlig i klubben spilleren ønsker overgang til). Ansvarlig oppretter overgangen i FIKS, og ny klubb har inntil åtte dager på å svare fra forespørsel er lastet opp til overgangen kan gå igjennom, forutsatt at all nødvendig informasjon er lagt ved og at spillerens økonomiske forpliktelser i tidligere klubb er gjort opp. Spilleren er ikke spilleberettiget før bekreftelse er mottatt, og er heller ikke forsikret før dette.

Meny