For lagledere

Alle lag i Grei Fotball må ha minst én lagleder. Det beste er at to eller flere (avhengig av hvor mange spillere det er på laget) deler på oppgaven. Laglederne gjør en svært viktig jobb for laget og for Grei. Mens trenerne tar seg av det sportslige, tar laglederne seg av de praktiske oppgavene som er nødvendig for å drive et fotballag.

I håndboken nedenfor kan du lese mer om oppgavene til lagleder. NB – håndboken er fra 2020, en ny oppdatert versjon for 2022 legges ut om kort tid.

Laglederforum

Grei Fotball arrangerer laglederforum minst to ganger per år. Her gir klubben viktig informasjon før seriestart, og lagledere kan dele kunnskap og erfaringer med hverandre.

Invitasjon til laglederforum sendes ut i Spond, i gruppa “Grei Fotball – Trenere/lagledere”.

Laglederhåndbok

Les hele håndboken nedenfor, eller last den ned.

 1. Innledning
 2. Lagleder – en introduksjon
 3. Bestilling av utstyr
 4. Medlemskontigent og treningsavgift
 5. Deltakelse på cuper og serie
 6. Dommer
 7. FIKS
 8. Møter og kurs
 9. Treningstider og anlegg
 10. Sesongavslutning for lagene
 11. Dugnader
 12. Kontaktpersoner
 13. Kontoinformasjon


Innledning

Aller først ønsker vi å si tusen takk for at du bidrar til at våre gutter og/eller jenter får et godt fritidstilbud hos oss. Grei Fotball er helt avhengig av dette engasjementet, og har i dag nærmere 100 foreldre som bidrar med stort og smått, med 650 fotballspillere fordelt på mer enn 40 lag.

Denne håndboken er ment som et hjelpemiddel, både for nye og gamle lagledere.

Håndboka gir svar på mye, men ikke alt. Spørsmål du måtte ha kan du til enhver tid sende inn til fotball@grei.no eller Spond-gruppa «Grei Fotball – Trenere/lagledere».

Mvh Barne- og ungdomsstyret i Grei Fotball (BUA)


Grei Fotball – Barne- og ungdomsavdelingen

Grei Fotball har vært gjennom en omstillingsfase de siste årene, og fra 2019 er alle lag fra 6-19 år samlet i Barne- og ungdomsavdelingen (BUA).

Barnefotballen inkluderer aldersgruppen 6 til 12 år og ungdomsfotball 13 til 19 år. BUA har i tillegg et lag i Menn 7er og to kvinnelag i seniorfotballen som regnes inn i avdelingen.

Utover BUA har Grei Fotball et A- og B-lag for Menn Senior.

Grei kvinner Elite er ikke organisatorisk tilknyttet SF Grei, men er et eget idrettslag som benytter vårt anlegg.


Styret

I Barne- og ungdomsavdelingen har vi et styre som er underlagt fotballstyret, og representanter her velges på fotballstyrets årlige møte i mars.

Styret består av følgende (per september 2020):

 • Stig Brekke
 • Arild Nybakk
 • Tove Godø
 • Irene Lian
 • Marte Rønning
 • Trygve Falch


Lagleder – en introduksjon

Grei Fotball skal gi et tilbud til alle barn og ungdom i vårt nærområde, fra 5-6 år og oppover.

Alle lag må ha en lagleder og trener(e). Laget må dessuten utpeke representanter i enten BUA-styret eller i én av styrets komiteer: Grei Cup (6-12 år), materialforvalter eller kioskkomitéen.

I tillegg til hovedtrener er det en fordel å ha én eller flere hjelpetrenere, eventuelt to eller flere trenere med delt ansvar. Med denne organiseringen får laget den best mulige fordelingen av arbeidsoppgaver innenfor laget, samtidig som det ikke er så sårbart ved frafall. Husk at jo mer man engasjerer foreldregruppa, jo større sjanse er det for at dere får et stabilt og trygt lag.

En viktig del av oppgaven for lagledelsen er å ta godt imot alle som har lyst til å spille fotball for Grei. Det innebærer også å bidra til å rekruttere nye spillere i nærområdet. En egen rekrutteringsplan vil presenteres for alle yngre lag.


Oppstart av nye lag

Hver høst skal det opprettes lag for de som starter i førsteklasse (6 år). Dersom det er femåringer (førskolebarn) som ønsker å begynne å trene med seksåringene, så kan det gis anledning til det ut fra lagledelsens vurdering av kapasitet. Det er et ufravikelig prinsipp at når disse barna kommer i skolealder så må de uten unntak tilslutte seg det nye laget som etableres ved skolestart.

Alle nye lag skal registreres kort tid etter oppstart, og dette gjøres i Spond. Klubben oppretter grupper for alle lag, og legger inn alle som har registrert seg i forbindelse med rekrutteringsdagene i august/september. Listene skal derfor inneholde navn, fødselsdato og adresse på spillere, samt navn, adresse, epost og telefonnummer til minst én foresatt. Denne registreringen gjøres via elektroniske skjemaer (f.eks. Google Docs) og blir gjort tilgjengelig for nye medlemmer under og i etterkant av rekrutteringsdagen hver høst. Kontaktinfo til lagledelse må også sendes inn til klubben, enten via Spond/e-post eller som informasjon i registreringsskjemaet.

 

Laglister og endringer på sitt lag

Hvert lag har ansvaret for at sin lagliste er oppdatert til enhver tid. For å gjøre denne jobben så enkel som mulig, har BUA besluttet at Spond skal brukes til dette, slik at hvert lag kun behøver å vedlikeholde medlemmene i Spond-gruppa. Alle nye spillere skal fortløpende legges inn her.

Dersom laget ikke har en Spond-gruppe, ta kontakt på fotball@grei.no.

Mer detaljert beskrivelse om Spond finnes under eget punkt.


Kontakt med foresatte

Det anbefales at lagleder (og trener) gjør en innsats for å bli kjent med spillerne og deres foresatte. Det er lurt å ha et foreldremøte ganske tidlig etter oppstart og senere 1-2 ganger per år etter behov for å gå gjennom treninger, oppmøte, sosiale arrangementer osv.


Kommunikasjon

Spond

Alle lag i BUA skal benytte Spond som sitt primære kommunikasjonsverktøy. Den lastes ned gratis via Google Play eller App Store, og i lagets gruppe skal lagledelsen fortløpende legge til nye medlemmer. Alle medlemmer skal legges inn med følgende data:

 • Fornavn og etternavn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Foresattes epost (minst én)
 • Foresattes telefonnummer (minst én)

Ved medlemmer over 18 år (junior- eller seniorlag), er det ikke påkrevd med kontaktinfo til foresatte.

NB! Foresatte skal aldri legges inn som eget medlem i en gruppe, men registreres som foresatt på barnets bruker. Dette for å holde oversikt over spillere så ryddig som mulig.

Hvert lag har sin egen gruppe, der innkalling til trening, kamper, møter etc. sendes ut.
Gruppas administratorer skal alltid være trener, lagleder, administrativ leder, og evt. andre ressurspersoner rundt laget det er hensiktsmessig at har slik tilgang.

Når et nytt medlem er lagt til i gruppa, vil vedkommende få varsel om dette på SMS og epost, med link til hvordan man laster ned appen og annen relevant info.


Oppfordringer og anbefalinger i Spond

For minst mulig jobb for lagledelsen og for best mulig effekt ved bruk av Spond, er det noen punkter BUA anbefaler alle lag å følge:

Utsendelse av invitasjon og gjentagende aktivitet

Ved opprettelse av ny invitasjon trykker du på «Lag arrangement» og «En bestemt dato». Legg inn alt av nødvendig informasjon og trykk «send». Det anbefales å aktivere automatisk påminnelse 48 timer før, for å øke sjansen for at alle får med seg aktiviteten.

Ved ny invitasjon vil det på alle lag være noen som sjekker Spond i løpet av sekunder, mens andre familier kan bruke flere dager på å få med seg informasjonen.

Man kan også legge inn «gjentagende» aktivitet på treningstider slik at man slipper å legge dette inn hver uke. Denne muligheten dukker opp når man trykker på «Lag arrangement». Ved gjentagende aktivitet kan man maksimalt sette utsendelse til 14 dager før arrangementet. Vi anbefaler at det sendes ut minimum fem dager i forveien, for å sikre at flest mulig på laget får med seg invitasjonen, inkl. påminnelse 48 timer før. Ved bortekamper kan det være lurt å sende ut invitasjonen enda tidligere, bl.a. for å sikre at man får på plass nok transport.

Treningstidene er delt i to perioder: november – mars og april – oktober, og endres kun i overgangen mellom periodene. Dermed kan man programmere Spond til automatisk å sende ut innkalling hver uke i hele den aktuelle perioden.

Funksjonen «Planlegg sesongen» er for de fleste mest relevant i forbindelse med å legge inn alle lagets seriekamper. Se mer om dette under «Importere kampoppsett til Spond».

Svarfrist på trenings- og kamparrangement

For å sikre at man får tilbakemelding i god tid før arrangementet, anbefales alle lag å sette påmeldingsfrister i forkant:

 • Trening: Frist for å svare minst én time før trening
  • Dette gjør at trenere får en så god oversikt som mulig over hvem som kommer
  • Spillere/foresatte som ikke svarer, men kommer på trening, må læres opp til å svare innen fristen
  • Se punkt om «automatisk påmeldt» for alternativ fremgangsmåte
 • Kamp: Frist for å svare minst to dager (48 timer) før kampstart
  • Spiller som ikke har svart kan da fjernes fra kampen og ny spiller inviteres istedenfor

Automatisk påmelding og synlighet

Når man skal legge inn en ny treningsaktivitet, kan det i enkelte tilfeller være lurt å sende invitasjon der «påmelding» er satt til «Alle er automatisk påmeldt». På den måten unngår man at alle kan se hvem som har svart at de kommer, men heller bare de som ikke kommer. Dermed unngår man at spillere venter med å svare i påvente av å se hva lagkameratene svarer. En annen løsning er at man setter «deltagerliste» til «synlig for administrator». Da vil det kun være administrator som kan se hvem som har meldt seg på aktiviteten.

Spillere/foresatte som har svart at de kommer, men ikke møter opp eller svarer for sent, følges opp av lagledelsen slik at de lærer å svare innen fristen.

Importere kampoppsett til Spond

Når kampoppsettet for lagene blir publisert i løpet av våren (normalt i midten av mars), er det praktisk å importere alle disse over i Spond, slik at man slipper å lage nytt arrangement til hver kamp. Dette må gjøres på datamaskin, og ordnes slik:

 1. På fotball.no velger du ditt lag og trykker på «kamper». Da får du opp en oversikt som kun viser lagets kamper.
 2. NB! Dersom du nå ser alle kampene til alle lag i serien, må du trykke på ditt lag igjen for å komme til punkt 1.
 3. Trykk «Abonner på kalender» og kopier URL-link som dukker opp.
 4. I Spond: «Lag arrangement» -> «Planlegg sesongen»
 5. Oppe til høyre trykker man «Importer» og velger «Fotball.no»
 6. Lim inn URL-linken fra punkt 1 og trykk «importer».
 7. Alle kampene vises nå i et regneark, der du kan gjøre endringer som måtte være relevante. F.eks. sette inn oppmøte tidspunkt x-antall minutter før kampstart eller tidspunkt for utsendelse av invitasjon.
 8. «Velg mottakere». Denne lar man stå uten noen spillere, slik at man manuelt kan legge inn ønskede spillere i forkant av hver kamp.
 9. Importer kalenderen, så vil alt ligge korrekt inn i Spond.

Foreldreinformasjon

Det er viktig at foreldre/foresatte får alt av nødvendig informasjon fra klubb og lagledelse. Dette gjelder f.eks. tidspunkt for lagets aktiviteter og økonomiske rammer satt av klubben.

Det er samtidig en del informasjon de ikke trenger å få, særlig i barnefotballen. Dette fordi foreldrene som regel har for lite grunnlag for å skulle mene noe om dette, samtidig som noen temaer fort kan medføre mange sterke meninger i foreldregruppa, samt at informasjonen blir diskutert med eget barn i hjemmet etc. Tilpasninger som lagledelsen har gjort for best mulig utbytte for hver spiller er særlig punkter som er i disse kategoriene:

 • Nivåpåmelding i seriespill
  • I enkelte tilfeller har en gruppe meldt på lag i to ulike nivåer, for å legge best mulig til rette for spillernes utvikling. Forutsetningen er at alle spillere regelmessig får spille på begge nivåer og at ingen spillere tilhører ett av nivåene fast. Dette er også definert i sportsplanen.
 • Differensiering på trening
  • Deler av økta ønsker vi at alle fra 8-9 år og oppover deler inn i mindre grupper der spillerne er på relativt likt nivå. Dette skal uten unntak gjøres i midtre del av treningen (ca. 20-30 min), mens oppvarming, spill og avslutning alltid skal gjøres i plenum.


Annen kommunikasjon

Utover bruk av Spond vil man kunne bruke epost eller legge ut informasjon på sin lagside på hjemmesiden vår. I tillegg kan man ha egne foreldregrupper på f.eks. Facebook, men all sentral kommunikasjon om laget skal foregå i Spond.


Politiattest

NIF krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger for alle personer over 15 år som utøver oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Ordningen omfatter dermed alle trenere og lagledere i SF Grei, og skal ordnes snarest etter informasjon fra klubb om dette. Dersom du tidligere har fremvist politiattest i SF Grei, trenger du ikke ny attest slik ordningen er håndhevet per i dag.

Fremgangsmåte finnes på hjemmesiden vår


Bytte av lagleder

Hvis en lagleder slutter, må all informasjon om laget videreformidles til den nye laglederen og informasjon om hvem som tar over må gis til klubben.


Bestilling av utstyr

Grei Fotball har utstyrsavtale med en bestemt utstyrsleverandør. Fra 2020-2024 er dette Nike, med Torshov Sport som butikk. Alt utstyr til lagene vil hovedsakelig bli kjøpt inn fra denne utstyrsleverandøren. Eneste unntak er i de tilfellene der vår leverandør ikke tilbyr tilsvarende produkt i sitt sortiment.

I januar/februar hvert år sendes det ut informasjon til hvert lag om utstyrsbestilling, både bekledning til spillere og trenere, samt lagutstyr. Dette sendes på epost til avdelingens materialforvalter:

trygve.falch@gmail.com.

Per 2020 gjøres dette via Google Docs, som dermed gjør at informasjonen lagres automatisk i et fellesdokument, og lagledelsen trenger dermed ikke sende bestillingene til materialforvalter, men kun legge det inne i tilsendt skjema.

Lagledelse har ansvaret for å følge opp bestilling for sine spillere, legge inn nye bestillinger ved behov og/eller endre eksisterende bestilling dersom det er åpenbare feil som er lagt inn (f.eks. feil størrelse i ett eller flere produkter).

Utlevering av utstyr vil i den grad det er mulig skje i forbindelse med lagleder-/trener møter opp på Grei. Det er ønskelig at alle henter på noen få utleveringsdatoer.

Følgende utstyr kan bestilles og utgiftene dekkes av Grei:

 • Drakter (trøye, shorts og strømper) + keepersett og keeperhansker.
 • Overtrekksvester, kjegler/matter, inntil én ball per spiller på laget, ballnett, førstehjelpsutstyr, lagbag, ballpumpe, dommerfløyte og stoppeklokke.
 • Treningsdress (bukse og overdel) til hver spiller, med logo og initialer.
  • Merk at det ikke er meningen at alle skal måtte bestille nytt hvert år, dersom man allerede har en treningsdress som passer. Unntaket er dersom klubben bytter leverandør, da skal alle ha nytt tøy.
 • Treningsdress (bukse og overdel) til hver trener, evt. også regnjakke/vinterjakke for trenere på lag som trener utendørs mesteparten av året

Lagleder er ansvarlig for kontroll over utstyret laget mottar. Mangler meldes til materialforvalter, evt. ved hjelp av bestillingsskjema.

Når man får nye drakter forventes det at trøye innleveres for gjenbruk hvis mulig (ikke shorts og strømper). Lagleder må så langt som mulig forsøke å samle inn gamle drakter, også fra de som har sluttet, og levere de samlet til materialforvalter. Drakter skal ikke brukes privat eller på trening, kun på kamper og cuper.

Ved ønsket om annet utstyr, sørger spiller for å handle dette privat hos Torshov Sport. Gi beskjed om at du er fra Grei, så hjelper de med å finne klubbkolleksjonen vår, og sikrer deg samtidig 20% rabatt på Nike-produkter. Det gjelder også på andre produkter fra Nike utenfor vår kolleksjon.

Sjekk ut produktene i vår klubbkolleksjon her:

https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/sf-grei-fotball


Utstyr for nye lag (6-åringene)

De nye barnelagene får oppstartspakke med fotballer og annet lagutstyr den høsten de starter.

Dette skjer på det tidspunktet man begynner med innetrening (oktober), noen uker etter at laget er startet opp. Da får lagledere utdelt et treningssett til alle spillere, som inneholder:

 • Treningstrøye
 • Shorts
 • Strømper

Dette bestilles av BUA, og deles ut til lagledere i forkant av første innetrening. Spillerne skal oppmuntres til å bruke utstyret på hver trening, slik at spillerne ser mest mulig like ut.

I sin første sesong (7 år) vil lagene enten få utdelt drakter som er innlevert fra eldre lag, eller mulighet til å bestille nye. Dette vil kunne variere fra år til år, og besluttes av BUA-styret. Shorts og strømper bestilles alltid nytt.


Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingent

For å delta i aktiviteter i Grei-regi må spillere være medlem av SF Grei. Medlemsavgiften faktureres elektronisk i Spond fra Greis administrasjon i januar/februar hvert år, ut til de enkelte spillere basert på de laglistene som er oppdatert i vårt system (se eget punkt om laglister). Påse derfor at laglistene til enhver tid er oppdatert, med riktige e-postadresser og navn og fødselsdatoer slik at medlemsregistrene blir riktige og fakturaene kommer frem. Medlemsavgift går i hovedsak til klubbdrift /vedlikehold av anlegg, og er en avgift alle medlemmer av idrettslag i Norge er nødt til å betale, uansett idrett. Dersom medlemskontingenten ikke blir betalt gjelder samme prinsipp som ved manglende treningsavgift; spilleren skal ikke tillates å delta i cup/seriespill inntil dette er i orden.

Prisene for medlemskap som følger:

 • Aktiv utøver t.o.m. det året han/hun fyller 16 år: 350 kr
 • Aktiv utøver f.o.m. det året han/hun fyller 17 år: 450 kr
 • Familiekontigent for utøvere, foreldre og søsken: 700 kr
 • Passivt medlem – støttemedlem: 250 kr

Vi oppfordrer trenere/lagledere som ikke er medlem i Grei til å melde seg inn som familiemedlem eller støttemedlem.


Treningsavgift

Treningsavgiften faktureres elektronisk iSpond fra Greis administrasjon i mars/april hvert år. Påse derfor at laglistene i Spond til enhver tid er oppdatert. Treningsavgiften går uavkortet tilbake til spillerne våre i form av drakter, utstyr, baller, dommere, seriespill, cuper etc. Avgiften er differensiert etter alder, og er som følger i 2021:

 • 6 år:        1000 kr (inkl. medlemskontingent på kr. 100)
 • 7-9 år:      1800 kr
 • 10-12 år:  2000 kr
 • 13-14 år:  2400 kr
 • 15-16 år:  2600 kr
 • 19 år:        3200 kr

Treningsavgiften skal innbetales én gang i året.

Frist for betaling er 1. mai, med mindre BUA har sendt ut informasjon om annet.

En spiller det ikke er betalt treningsavgift for, vil ikke lenger være spilleberettiget og kan ikke delta på kamper/cuper. Lagleder/trener skal informere om dette til foresatte før iverksettelse av utestengelse, og er ansvarlig for at disse retningslinjene blir fulgt opp i praksis.

Spillere som starter midt i sesongen skal ikke delta på kamp/cup før de har betalt begge avgifter eller gjort annen avtale med lagleder/klubb.


Støtte til betaling av avgifter

Dersom noen av spesielle grunner ikke har betalingsevne, så kan det søkes om støtte fra bydelen. Ta kontakt med fotball@grei.no for å søke om støtte. Det er viktig at de som ønsker å søke støtte tar kontakt i januar/februar. Det bør derfor gå ut informasjon til alle foresatte tidlig i januar om denne muligheten, slik at man fanger opp aktuelle spillere. Foresatte kan kontakte lagleder eller henvende seg direkte til klubben. Lagleders ansvar er å følge opp aktuelle familier man tror eller vet har lav betalingsevne. Ofte kan man basere dette på fjoråret.

Fritidskortet – støtte til betaling av avgifter

Frem t.o.m. høsten 2022 har Bydel Grorud et pilotprosjekt kalt Fritidskortet, en ordning som dekker 1000 kroner i halvåret til organisert fritidsaktivitet for alle mellom 6 og 18 år bosatt i bydelen (totalt 2000 kroner i året). Les mer om fritidskortet her: Fritidskortet i Bydel Grorud

Alle medlemmer i Grei vil hvert halvår få en link til et samtykkeskjema, der man ved å fylle ut skjemaet gir godkjennelse til at Grei får 1000 kroner for fra spilleren, mens spillerne slipper å betale samme sum i treningsavgift. Ved spørsmål, ta kontakt med administrativ leder.

Dersom noen av ulike årsaker ikke har betalingsevne til å dekke resterende del av treningsavgiften, så kan det søkes om støtte fra bydelen. Ta kontakt med fotball@grei.no for å søke om støtte. Det er viktig at de som ønsker å søke støtte tar kontakt i januar/februar. Det bør derfor gå ut informasjon til alle foresatte tidlig i januar om denne muligheten, slik at man fanger opp aktuelle spillere. Foresatte kan kontakte lagleder eller henvende seg direkte til klubben. Lagleders ansvar er å følge opp aktuelle familier man tror eller vet har lav betalingsevne. Ofte kan man basere dette på fjoråret.


Fritak for betaling av treningsavgift

Det gis enkelte fritak for treningsavgiften for barn av trener/lagleder på lag der det kun er foreldretrenere. Som en hovedregel gis det ett fritak per påmeldte lag i seriespill. Lagledelsen bestemmer da selv om dette fritaket skal gis til én trener/lagleder eller om det skal deles på to eller flere personer. Ved en treningsavgift på 1400 kr vil det bli 700 kr på hver dersom det deles på to personer.


Årsmøtet

Som medlem har man stemmerett under SF Grei sitt årsmøte i mars, forutsatt at følgende krav er innfridd før møtet:

 • Man må være fylt 15 år
 • Man må ha betalt medlemskontingent og vært i klubben i minst én måned

For å ha stemmerett på årsmøtet må dermed trenere/lagledere og/eller foresatte være medlemmer av SF Grei, f.eks. ved støttemedlemskap eller som en del av et familiemedlemskap sammen med ett eller flere barn i SF Grei.

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og tar flere viktige avgjørelser, f.eks. fastsettelse av medlemskontingent, større saker knyttet klubbens drift etc.


Deltakelse på cuper og serie

Deltakelse i og påmelding til cup

Hvert lag kan i utgangspunktet delta på tre (3) cuper hvert år per påmeldte lag i seriespill, i tillegg til vår egen Grei Cup for barnelagene. Påmelding til cuper og betaling av påmeldingsavgift kan skje på to måter:

 1. Ved påmelding som utløser faktura i etterkant, sender lagleder en epost til kasserer hvor det informeres om påmelding (gjerne som en videresending av selve påmeldingen/fakturaen) til fotball@grei.no.
 2. Ved påmelding som krever betaling i påmeldingsløsningen, betaler lagleder avgiften, og sender deretter kvitteringen inn til kasserer, som tilbakebetaler summen.

Dersom man ønsker å delta på flere cuper enn tre, skal BUA søkes om dette. Dersom lag har hatt lave utgifter på turneringene det aktuelle året (f.eks. hvis man er flink til å finne rimelige cuper), vil man som oftest få godkjent søknaden sin.

Link til oversikt over aktuelle cuper finnes her (sortert etter alder, fylke etc. for å få opp relevante turneringer):

https://wp.nif.no/PageTerminAvansert.aspx?AdvancedSearch=True&SFID=365


Vinterserie og futsalserie

Alle lag i avdelingen vil hvert år ha muligheten til å melde seg på vinter- og/eller futsalserie.

 • Vinterserie er en utendørsturnering med 4-6 kamper noen helger ila vinteren, for eksempel Fjellhamar Vinterserie.
 • Futsalserien er en innendørs serie med 5 spillere på banen, og spilles enkelte helger gjennom vinteren, som oftest med to kamper hver kampdag. https://www.fotball.no/kretser/oslo/aktivitet/futsal/

Følgende kriterier gjelder for påmelding til disse seriene:

 • Ett påmeldt lag per 20 spillere (vinter- eller futsalserie)
 • Ved minst 40 spillere vil man kunne melde på to lag i én av seriene, eller ett lag i hver serie

NB! Det arrangeres ikke påmeldingsmøter i forkant av påmeldingsfrist for disse seriene, husk derfor å melde inn ønsker innen fristen for hver serie. Se frister i slutten av håndboka.


Overnattingscuper

BUA godkjenner deltakelse på overnattingscup fra året man fyller 10 år, og ønsker å legge til rette for at alle lag skal få deltatt på overnattingscup før man blir ungdom (13 år). Det vil i tillegg være et mål at flest mulig av lagene reiser på samme turnering, for å skape tettere bånd mellom lagene. Derfor vil dette være et tema på laglederforum hvert år.

Fra 13 år skal Grei forsøke å få med alle ungdomslagene til samme turnering, fortrinnsvis etter sesongslutt (oktober/november), for å gi spillerne noe spennende å se frem til mot slutten av året.

BUA vil kunne dekke deler av kostnadene til disse turneringene, etter søknad fra aktuelt lag, og skal derfor kontaktes før man begynner med detaljert planlegging, innsamling av penger, dugnader etc. Søknad sendes til fotball@grei.no.

Alle penger som tjenes inn i forbindelse med deltakelse på cup, skal stå på konto tilhørende SF Grei eller Grei Fotball (BUA).


Norway Cup

Ved ønske om å delta på Norway Cup, skjer påmeldingen/kontakt via BUA.


Deltakelse i og påmelding til seriespill

Påmelding til seriespill organiseres gjennom administrativ leder i Grei, og avklares under påmeldingsmøter i løpet av januar hvert år. Regler for barne- og ungdomsfotball finnes på våre hjemmesider.

Serieoppsettene finnes på www.fotball.no under «Finn kamper». Den samme informasjonen vil også være lett tilgjengelig på våre hjemmesider. Terminlistene er normalt klare i løpet av andre halvdel av mars. Appen «Min fotball» er nyttig for å ha lett tilgjengelig informasjon om kampene i den serien man deltar i. Den kan lastes ned gratis via Google Play eller App Store. Når kampoppsettet er klart kan man også laste dette direkte inn i Spond (se tidligere punkt).


Dommer

I barnefotballen og på enkelte nivåer i 13-årsklassen må klubben stille med dommer på hjemmekampene. Grei Fotball har en rekke klubbdommere som får fordelt kamper de skal dømme. Målet vårt er å få satt opp dommer til alle disse kampene hvert år, totalt rundt 300 kamper. Liste distribueres til lagleder og trener. Lagleder/trener må kontakte den aktuelle dommeren dagen før kampen for å forsikre seg om at vedkommende stiller. Det er også viktig å varsle oppsatt dommer om at kampen er flyttet eller avlyst. Hvis det ikke er satt opp en klubbdommer må lagene selv finne en som kan dømmer (forelder, eldre søsken etc.).

På øvrige nivåer i ungdoms- og seniorfotballen setter NFF Oslo opp dommer til hver kamp. Hvis oppsatt dommer ikke møter skal lagene sørge for å finne en erstatter, og vedkommende trenger ikke være autorisert dommer. Etter kampen fyller hjemmelaget ut DIM-skjema («Dommer ikke møtt», som automatisk sendes inn til kretskontoret). Skjemaet finnes her: http://www.formstack.com/forms/fotball-dommer_ikke_mtt


FIKS

Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS) er Norges Fotballforbunds system for alt av rapportering og informasjon om alle kamper som spilles i Norge, uansett alder.

Systemet brukes fra 13 år og oppover til følgende:

 • Legge inn kamptropp før kampstart, inkl. draktnummer
 • Rapportere sluttresultat i kampen (hjemmelagets ansvar)
 • Live-oppdatering av kamper (scoringer, kort etc.)

NFF Oslo tilbyr kurs i dette hvert år, i tillegg til at det ligger veiledere på nett.

Mangler et ungdomslag tilgang til FIKS? Ta kontakt på fotball@grei.no.

NB! Brudd på flere av punktene over vil medføre bøter, derfor er det viktig at alle lagledere på lag fra 13 år og oppover har bruker i FIKS, og vet hvordan dette brukes i forbindelse med kamper.

Barnelagene bruker ikke FIKS, mens klubben bruker systemet bl.a. til å melde på lag til seriespill og til å legge inn trenere, lagledere etc. rundt hvert lag.


Møter og kurs

Dommerkurs

Dommerkurs blir arrangert hver vår, i forkant av Grei Cup, og alle fra 12 år og oppover kan delta på kurset.


Trenerkurs

Grei Fotball tilbyr hvert år flere trenerkurs til klubbens trenere. Følgende aktuelle kurs vil kunne tilbys, alle arrangert på vårt anlegg, helt gratis:

KursAntall timerKrav
Barnefotballkvelden3Alle trenere
Ungdomsfotballkvelden3Trenere i ungdomsfotballen
NFF Grasrottreneren delkurs 112 (pluss e-læring)Alle hovedtrenere
NFF Grasrottreneren delkurs 215 (pluss e-læring)Alle hovedtrenere fra 9 år og oppover
NFF Grasrottreneren delkurs 312 (pluss e-læring)Alle hovedtrenere fra 11 år og oppover
NFF Grasrottreneren delkurs 415 (pluss e-læring)Alle hovedtrenere fra 13 år og oppover

De fleste kursene tilbys én gang i året, men særlig Barnefotballkvelden og delkurs 1 vil kunne tilbys flere ganger i året, dersom nok deltakere.

Barnefotballkvelden og Ungdomsfotballkvelden er kurskvelder som vil tilpasses etter aldersgruppene som er representert, og arrangeres også som «lukkede» kurs der det kun er inviterte deltakere, f.eks. som et eget kurs kun for ungdomsspillere eller trenere på oppstartslagene våre (6 år).

Alle fullførte kurs gir gyldig kompetanse registrert hos NIF og NFF.

Trenere som fullfører alle fire delkursene får godkjent kompetanse som Grasrottrener, og kan senere gå videre på UEFA B-kurs eller NFF Keepertrener B-kurs. Deltakelse på dette vil tilbys av fotballstyret i tilfeller der klubben mener det er aktuelle kandidater.


Trener- og laglederforum

Grei Fotball har som mål å arrangere forum for trenere, dommere og lagledere flere ganger i året. Under er det en oversikt over når disse forumene skal holdes, og hovedtemaene.


Trenerforum

 • Januar (Lagpåmeldingsmøte)
 • Mars (Treningstider sesong og sesongforberedelser)
 • Juni (Oppsummering vårsesong)
 • Oktober (Oppsummering høstsesong + treningstider vinter)


Laglederforum

 • Januar/februar (Info om sesongen)
 • Oktober/november (oppsummering av sesongen)

Info om forumene kommer fra BUA-styret og administrativ leder. Det er svært viktig at trenere og lagledere deltar på disse møtene/samlingene for å få med seg nyttig informasjon fra klubben, dele erfaringer med andre i samme rolle etc.


Treningstider og anlegg

Grei Fotball disponerer tre 11er kunstgressbaner (Greibanen, Kalbakken 1 og Kalbakken 2), i tillegg til Ballbingen, rett ved siden av Greibanen.

Som regel trener skolelagene fra Ammerud og Rødtvet på Greibanen og Nordtvet på Kalbakken. Ungdomslagene trener enten på Greibanen eller Kalbakken.

I vintersesongen trener de yngste lagene i gymsalen på Nordtvet skole og i to gymsaler på Rødtvet skole. Eldre lag får tider inne hvis det er plass, men trener ellers utendørs på vinteren. Kalbakken 2 brukes som vinterbane, da den har undervame. Banen deles med flere andre klubber i Groruddalen, der Grei har driftsansvaret.

Ønsker om treningstider for våre lag inne og ute koordineres av administrativ leder. Informasjon om treningstider sendes ut i mars (sommersesong) og oktober (vintersesong).

Normalt vil mange trene på de samme tidene, noe som gjør at ikke alle ønsker kan tilfredsstilles. Lagene må derfor vise fleksibilitet, og man prøver å fordele tider slik at ulempene fordeler seg jevnt på lagene. De yngste trener normalt tidligst, de eldste senest. Treningstidene er deretter ment å forskyve seg etter hvert som spillerne på lagene blir eldre.


Kalbakken 1

Banekart

På Kalbakken 1 gjennomføres det mye variert aktivitet, og til forskjell fra de to andre banene våre, kan det her foregå mer enn fire aktiviteter samtidig, bl.a. 5er-kamper. For å hindre at det blir misforståelser knyttet hvilken banedel man skal være på, er det laget et banekart som viser dette tydelig:

 • Alle 5er-kamper skal gå på samme halvdel (nordre halvdel / halvdelen nærmest blokkene)
 • Alle treninger skal foregå på den andre halvdelen
 • Alle 7er-baner (kvart bane) er markert med A, B, C eller D


Seriekamper – bruk av mål

I sesong (april – oktober) vil det enkelte dager i uka ofte spilles flere 5er-kamper samtidig. Grei Fotball har per i dag tre sett med 5er mål på Kalbakken 1, men det hender at det går fire kamper til samme tid.

I disse tilfellene er det ikke «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, men en prioritering basert på alder, der de yngste lagene prioriteres først (fra 8 år). Lagene som ikke får 5er-mål spiller da med 7er-mål. Ved f.eks. fire parallelle kamper for 8-åringene, skal man forsøke å tilstrebe at lag som tidligere har spilt med 7er-mål, nå skal få spille med 5er-mål etc. Alternativt kan man forsøke å flytte kampen med én time. Ta i så fall kontakt med klubben.


Sesongavslutning for lagene

Juleavslutning

På slutten av hvert år er det normalt å arrangere en juleavslutning på hvert lag, arrangert av lagledelsen. Her kan man kjøpe inn litt mat og drikke, bake kake, lage quiz/Kahoot etc. For barnelagene kan man også bruke denne kvelden til å dele ut årspremier til spillerne. Se eget punkt lenger ned.

Storsalen kan lånes gratis til dette formålet. Sjekk om ønsket tidspunkt er ledig i kalenderen, og send deretter forespørsel til fotball@grei.no.

BUA gir støtte til juleavslutning på 50 kr per spiller, for å dekke innkjøp av mat, drikke etc. Utover dette vil lagene kunne ta en egenandel på maks 50 kr for å dekke øvrige utgifter. Ved behov for større egenandel enn dette, skal dette søkes BUA i god tid før arrangementet.


Sommeravslutning

Mange lag velger å markere slutten på vårsesongen med en sommeravslutning. Storsalen kan lånes gratis til dette, eller så kan man samles utendørs. F.eks. er Vesletjern et fint sted til slike arrangementer, med mulighet for å grille, bade etc. Her kan alle ta ansvar for å ta med seg det de vil grille/spise og drikke. Noen rundt laget kan kanskje også bidra med kake eller aktiviteter for spillerne. Det gis ikke støtte fra BUA til dette eller lignende arrangementer.


Årspremier – medaljer og statuetter

Ved slutten av hvert år vil spillere på barnelagene i Grei Fotball få en årspremie. Barna våre vil normalt spille i overkant av 6 år (årgang 6 t.o.m. årgang 12). Det finnes derfor årspremier i 6 valører – disse er som følger:

 • Bronsemedalje: tildeles spiller som har spilt i minimum ett år (dvs. minst en hel vårsesong og en hel høstsesong)
 • Sølvmedalje: tildeles spiller som har spilt i minimum 2 år
 • Gullmedalje: tildeles spiller som har spilt i minimum 3 år
 • Liten statuett (tidl. bronse): tildeles spiller som har spilt i minimum 4 år
 • Medium statuett (tidl. sølv): tildeles spiller som har spilt i minimum 5 år
 • Stor statuett (tidl. gull): tildeles spiller som har spilt på et barnelag i minimum 6 år.

Spillere som har begynt på et lag i inneværende år, faller utenfor disse kategoriene. Det anbefales at disse spillerne gis et diplom ved sesongavslutning. En mal for dette finnes på hjemmesiden vår.

Informasjon om bestilling av årspremier kommer i oktober, og årspremiene bestilles samlet. Årspremiene er klare ca. 1.november. Det skal tilstrebes at alle spillere har betalt både medlemskontingent og treningsavgift for det aktuelle året før årspremiene bestilles.

Fra tid til annen forekommer det at en spiller deltar på et barnelag i minst syv hele sesonger, f. eks. hvis man starter før man begynner på skolen. Det er ikke introdusert noen spesiell premie for det syvende året – i stedet vil spilleren dette året få en ny stor statuett.


Dugnader

Greikiosken

Grei Fotball driver en kiosk ved Greibanen i den perioden av året det er seriekamper (mars/april-oktober). Kiosken er en viktig inntektskilde for barne- og ungdomsavdelingen. De fleste lag i avdelingen får én uke hver hvor de skal bemanne og betjene kiosken.

Det finnes detaljert beskrivelse for kiosken på vår hjemmeside:

Kiosken er kun åpen når det er fotballkamper og åpningstidene vil variere en del fra dag til dag. Oversikt over vaktukene sendes ut så snart serieoppsettet er klart (mars). Lagleder må i god tid før laget har vaktuke sette opp foresatte til vaktene, helst 4 uker i forkant dersom dette er mulig. Det kan være lurt å informere om hvilken uke det er så snart man får vite det. Lagleder er i utgangspunktet selv fritatt for vakt, men må være tilgjengelig og hjelpe de som står i kiosken ved behov, og finne eller selv stille som backup ved uteblivelser.

Det finnes en kioskkomité som er behjelpelig med informasjon og bistand og som har ansvar for innkjøp. Se kontaktliste mot slutten av håndboka.

 

Grei Cup

Grei arrangerer Grei cup hver vår (mai/juni). Alle foreldre må i løpet av denne helgen stille på en tre-timers vakt. Lagleder og trenere er fritatt. Lagleder har ansvar for å sette opp vaktlister med ulike arbeidsoppgaver. Vaktlistene sendes ut til lagledere i forkant av cupen.

Viktige frister for lagleder

 • Hele året: Oppdatering av elektronisk lagliste i Spond
 • 10. januar: Påmeldingsfrist seriespill 15-19 år + senior 7er
 • 31. januar: Påmeldingsfrist seriespill 8-14 år (inkl. alle klasser i OBOS Cup)
 • Januar/februar: Bestilling av utstyr
 • Mars: Sende inn ønsker om treningstid (april – oktober)
 • 1. mai: Frist for innbetaling av avgifter – etter dette skal spiller utestenges fra kamp inntil man har betalt
 • Mai: Påmelding til Grei Cup – både for lag og dugnadsvakter
 • 1. august: Påmeldingsfrist futsal
 • Oktober: Sende inn ønsker om treningstid (november – mars)
 • 1. november: Bestilling av årspremier
 • November/desember: Påmeldingsfrist vinterserie (hos Grorud eller Fjellhamar)
 • 1. desember: Påmeldingsfrist seriespill senior 11er

Det er viktig at man svarer innen oppgitte frister.


Kontaktpersoner

Administrasjon

Hovedkontaktperson i Grei Fotball er administrativ leder Sondre Moripen. Han styrer bl.a. med medlemsregistrering, påmelding av lag til seriespill, treningstider, trener- og laglederforum, internutleie av lokaler (f.eks. til juleavslutning for lagene våre), ulike støtteordninger, sportslige planer etc.

Kontaktes på fotball@grei.no eller sondre.moripen@hotmail.com.

Kan også nås på mobil: 90033483

(Send alltid SMS dersom du ikke får tak i han på første forsøk. Send gjerne også melding i Spond)


Fotballstyret

Grei Fotball har et fotballstyre som innstilles på fotballens årlige møte i mars hvert år, og velges formelt på SF Greis årsmøte senere samme måned.

Fra høsten 2019 består fotballstyret av følgende:

RolleNavnEpost
LederAsgeir Moripenasgeir@moripen.com
Nestleder/kassererArild Nybakkarild@toten-transport.no
Arrangement/BUAStig Brekkebb-stig@online.no
AnleggHarry Bjørnevikharry.bjornevik@gmail.com
StyremedlemRune Sundborgrune.sundborg@orkla.no
StyremedlemJane Brendenpostitjane@gmail.com
StyremedlemIngeborg Hovlandingeborg.hovland@sintef.no


BUA-styret

I BUA har vi et administrasjonsstyre, dette velges på årsmøtet som normalt avholdes i februar, i forkant av SF Greis årsmøte.

Administrasjonsstyret består i 2020 av følgende frivillige:

RolleNavnEpostMobil
LederStig Brekkebb-stig@online.no90781432 
Økonomi/kassererArild Nybakkarild@toten-transport.no91350276
MaterialforvalterTrygve Falchtrygve.falch@gmail.com45004958
KioskansvarligTove Godøtovegodo@hotmail.com91152575
StyremedlemMarte Rønningmarteroenning@gmail.com92238664
StyremedlemIrene Lianlian_irene@yahoo.no91813197

Kioskkomitéen:

Bodil Fremstad: 91513803

Årspremier:

Kristian Solberg – kristian.solberg@gmail.com – Mob: 41461849


Kontoinformasjon

BUA – driftskonto

Pb. 87 Kalbakken

0902 Oslo

Kontonummer: 7874.06.22241