Barnefotball (5-12 år)

Barnefotballens hovedmål er å gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser.

 • Barnefotballen vår skal kjennetegnes ved:
  • Trygge sosiale rammer
  • Fair Play
  • Gode mestringsopplevelser
  • Spilleren skal bli sett av trenere/lagledere rundt laget
  • Aktiviteten på banen skal være forankret i NFFs skoleringsplaner
 • Trygghet + Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling. Dette er en god formel som vi skal jobbe etter, men for de yngste vil vi legge mest vekt på:
  • Trygghet og mestring = Trivsel
  • Utfordring blir i større grad i ungdomsfotball, men skal selvfølgelig individuelt tilpasses yngre spillere
  • Differensiering og jevnbyrdighet er et bra utgangspunkt i barnefotballen, der «utfordring» fint kan dekkes under differensiering ved behov.

Punktene over er klare rammer for å få best mulig ferdighetsutvikling i denne aldersgruppen. I tillegg er det viktig for de yngste å lære seg å forholde seg til en gruppe og trene sine egne ferdigheter og samhandling. 

 

Det er også viktig å tenke på at 8-11 år regnes som den motoriske og tekniske «gullalder», så det skal legges til rette for øvelser for begge disse tema. 

Barnefotballen i Grei starter i 5-6 års alderen, her er det 100 % spilleren som er i fokus. Målet er at alle treninger skal ha trygge rammer og stor grad av gjenkjennelse fra trening til trening, der «sjef over ball» står sentralt i alle aktiviteter. Opplevelsen av å lykkes er viktig å få frem i spillerne og det er derfor viktig at trenere gir positive tilbakemeldinger til spillerne, slik at de kjenner på mestringsfølelse. På den måten vil de føle at fotball er gøy.

Oppstart av nye lag skjer i august hvert år, der førsteklassinger inviteres til vår rekrutteringsdag,  «Barnas Grei-dag».

 • Gutter: Vi skal rekruttere inn 50-60 nye spillere til hvert årskull, hovedsakelig fra skolene Ammerud, Rødtvet og Nordtvet. Disse blir til én stor gruppe som trener sammen, men er delt inn i flere mindre grupper på treningene. Dette for å sikre det sosiale og samtidig at aktiviteten blir best mulig.
 • Jenter: Vi skal for hvert årskull rekruttere inn 20-30 jenter, hovedsakelig fra skolene Ammerud, Rødtvet og Nordtvet, men også Grorud, Romsås og Veitvet i de tilfellene der dette er hensiktsmessig. To og to årskull samles til ett stort lag på 40-60 jenter, som igjen deles inn i flere mindre grupper på treningene. Sammenslåing av to årganger gjøres for å bedre kunne gi et godt tilbud også når jentene blir eldre, med ulike ferdighets- og ambisjonsnivåer, noe som sjelden er lett å få til for én årgang uten samarbeid med de som er yngre eller eldre. Treningsgruppene skal deles slik at vi også ivaretar det sosiale på laget.
 
 

6-9 år: Ballglede

Det viktige her er spilleren og ballen. Spillerne skal bli tryggere med ballen i beina og kunne føre ball, slå pasninger/skyte, utføre enkle finter og vendinger uten press, og gradvis også med press. Det er viktig at trenerne lar spillerne ha så mye ball som mulig under økta, gjerne i spilldel også. Her vil spillerens individuelle ferdigheter utvikles gjennom lek og moro med ball, øve på morsomme finter og bare bruke ballen så mye som mulig. Ros med positive tilbakemeldinger når spillerne mestrer finter og vendinger. Husk at gjennom positiv oppmuntring lærer barna best, dette fremmer mestringsfølelse og selvtillit.

Trening
 • Treningsmengde: 1-2 ganger per uke. I tillegg til felles trening bør laget tilby en ivrigtrening som et tilbud til de som ønsker en ekstra trening. Laget skal også ta hensyn til barn som driver med flere idretter.
 • Antall: Maks åtte på hver gruppe for tekniske øvelser og maks 4v4 på liten bane i spilldel – helst 3v3 eller 2v2.
 • Sosialt: Tiltak for at gruppen skal bli kjent med hverandre på tvers av gruppe og skole er viktig.
Kamp
 • Spilletid: Alle spillere skal som et utgangspunkt alltid spille minst 50 % av kampen de er tatt ut til. Dette kan variere noe fra kamp til kamp, av hensyn til prinsippet om jevnbyrdighet og forutsatt at spilleren er på avtalte/oppsatte treninger.
 • Spillform: 3er (6 og 7 år) og 5er (8 og 9 år)
 • Kamptropp: 3er: 4 – 5 spillere / 5er: maks 8, men helst 7 spillere.

 

10-12 år: Spilleglede

Spillere skal fortsette å utvikle gode individuelle ferdigheter, men nå vektlegges i større grad teknisk-taktiske ferdigheter, slik at spillerne våre lærer når ulike ferdigheter bør brukes i kampsituasjon. Ferdigheter og teknikk skal fortsatt prioriteres, men det skal tenkes noe mer på lagorganisering. Det å bruke medspillere skal introduseres mer og mer, og man skal kunne løse forskjellige situasjoner sammen med medspillere. Her skal spillerne også begynne med rolletrening, der de skal lære mer om hensikten og oppgavene i de ulike posisjonene på banen, samt ferdigheter som det ønskes/forventes at spillerne skal lære seg for å beherske de ulike rollene.

Trening
 • Treningsmengde: 2-3 ganger per uke. I tillegg til to treninger i midtuka bør laget tilby en ivrigtrening i helgen som et tilbud til de som ønsker en ekstra. Laget skal også ta hensyn til barn som driver med flere idretter.
 • Antall: 10-12 spillere.
 • Sosialt: Deltakelse i lokale fotballcuper, fotballskoler og andre sosiale tiltak.
Kamp
 • Spilletid: Alle spillere skal som et utgangspunkt alltid spille minst 50 % av kampen de er tatt ut til. Dette kan variere noe fra kamp til kamp, av hensyn til prinsippet om jevnbyrdighet og forutsatt at spilleren er på avtalte/oppsatte treninger.
 • Spillform: 7er og 9er
 • Kamptropp: 7er: maks 11, helst 10 spillere / 9er: maks 13, helst 12 spillere

Meny