Fair Play

Fair Play er samlebegrepet for norsk fotball sitt verdiarbeid, og handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

SF Grei fotball skal være en klubb som har godt omdømme når det gjelder Fair Play. Først og fremst handler det om hvilke holdninger vi har ovenfor våre ledere, trenere, spillere på eget lag og på motstanderens lag. Et av idrettens idealer er å være gode vinnere og gode tapere. Det betyr at vi kan glede oss over en seier, men ikke bli overlegne og arrogante ovenfor motstanderne. Det handler om å tåle å tape uten å kjefte på dommeren, medspiller eller motspiller, og om å takke for kampen uansett resultat.

Viktige Fair Play-elementer i SF Grei:

  • Alle kamper i ungdomsfotballen skal ha minst 1 kampvert for å skape trygge rammer rundt kampene. Vi anbefaler også kampvert på barnekamper.
  • Dommeren skal ikke kritiseres
  • Trenere og ledere skal slå ned på  – dårlig oppførsel, banning, kjefting, og usportslig opptreden på trening og kamper
  • Fair play er JA til respekt, toleranse og inkludering
  • Fair Play er NEI til rasisme og mobbing
  • Snakk med spillere og foresatte om Fair Play på spillermøte, foreldremøter og andre anledninger der laget er samlet
  • Hils på motstanderens lagledelse og dommer før kamp
  • Unngå stygt spill og filming
  • Husk at du som trener og lagleder er forbilde
  • Del ut foreldrevettregler til alle foreldre i barne- og ungdomsfotballen

Les mer om Fair Play på Oslo fotballkrets sine nettsider.

Meny