Jentesatsing – #GreiJente

Grei Fotball har vært en pioner når det gjelder fotball for jenter, og har hatt lag for jenter i over 40 år. I dag har vi lag i alle årskullene fra J06 og opp til Junior.

Som mange andre klubber sliter vi med at mange jenter slutter når de blir ungdommer. Ved å slutte mister jentene både en arena for fysisk aktivitet og for sosialt fellesskap. I og med at antall spillere på jentelagene er mye lavere enn på guttelagene, er jentelagene mer sårbare og stort frafall vil også ha store konsekvenser for jentene som er igjen på laget.

Grei Fotball ønsker derfor å satse ekstra på jentene fremover.

Vi ønsker å inkludere flere jenter, spesielt med innvandrerbakgrunn, i både lavterskel og organisert aktivitet i Grei. Vi ønsker også å styrke lagledelse og –miljø for å forhindre frafall når jentene når ungdomsskolealder. Med den nye fotballhallen vår har vi en unik mulighet til å gi et trygt helårstilbud for jentene.

Vi har høsten 2021 vært så heldige å motta støtte på kr 200 000 fra Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse til vår jentesatsing. Denne støtten gjør det mulig for oss å ansette Marianne og June på deltid som jenteansvarlige. De startet i november på jobben med å gjennomføre aktiviteter for å øke rekrutteringen og for å styrke det sportslige tilbudet og det sosiale miljøet på og mellom lagene. I desember mottok vi også støtte fra Gjensidigestiftelsen til jentesatsingen vår, og vi ser frem til mange gode aktiviteter i 2022.

Rekrutteringsdag for jenter 2021

Meny