Medlemskap

For å spille fotball eller innebandy i SF Grei så må du registrere deg som medlem og betale medlemsavgift og treningsavgift. Hvis du ikke er en aktiv utøver (spiller) kan du fortsatt registrere deg, betale medlemsavgift og bli støttemedlem. Les mer om hva det vil si å være medlem nedenfor.

Medlemskontingent

  • Kr 350 per år for aktive spillere til og med det året de fyller 16 år
  • Kr 450 per år for aktive spillere fra og med det året de fyller 17 år
  • Kr 700 per år for familiemedlemskap (minst ett av familiemedlemmene må være 20 år eller yngre)
  • Kr 250 per år for å være støttemedlem

Medlemsavgiften dekker blant annet kostnader SF Grei har til drift av anlegg og klubbhus.

Treningsavgift

Alle som er aktive spillere i SF Grei må i tillegg til medlemskontingenten betale treningsavgift. Hvor mye du må betale avhenger av hvilken idrett du spiller, og hvor gammel du er. 

Problemer med å betale?

Hvis det er vanskelig å betale avgiftene, finner vi en løsning:

  • Dele opp fakturaen i to eller flere deler slik at det ikke blir så mye å betale på én gang.
  • Søke støtte fra bydel. Hvis du bor i Bydel Grorud kan Grei for eksempel søke bydelen om støtte til hele eller deler av treningsavgiften. Vi har også mulighet til å søke støtte hos andre bydeler hvis du ikke bor i Bydel Grorud.
  • Hvis familien mottar økonomisk sosialhjelp fra NAV er det mulig å søke støtte der til fritidsaktiviteter.

Ta kontakt med daglig leder Sondre Moripen (post@grei.no) eller inkluderingsansvarlig Bodil Fremstad (bodilgrei@gmail.com) hvis du har spørsmål om betaling. Eventuelt kan du ta kontakt med lagleder eller trener på ditt lag.

Spond

Alle medlemmer i SF Grei blir registrert i Spond med navn, fødselsdato, adresse og skoletilhørighet. Spond er godkjent som medlemssystem av Norges Idrettsforbund, og alle personopplysninger håndteres i tråd med Personvernlovgivningen. 

SF Grei bruker også Spond til å invitere til treninger, kamper, cuper og andre aktiviteter, og til annen kommunikasjon mellom klubb, lagledelse og spillere. Alle medlemmer og/eller foresatte oppfordres derfor til å laste ned Spond-appen.

Dugnad – foreldreinnsats

SF Grei er en dugnadsklubb, og vi forventer at alle foreldre/foresatte til spillere bidrar med frivillig innsats. Det er den frivillige innsatsen som gjør at vi kan holde avgiftene våre på et lavt nivå, og tilby et godt sportslig opplegg på alle nivå.

I Grei Fotball bidrar foreldre i kiosken og på arrangementer. Vi trenger også foreldre til å være tilsynsvakter i Grei Fotballhall. Les mer her.

I Grei Innebandy bidrar foreldre som tilsynsvakter og med kiosksalg i Ammerudhallen (Ammerud skole).

Aktivitetsguide og informasjon på flere språk

Trenger du mer informasjon om hva det betyr å være med i et idrettslag, eller hjelp til å finne riktig idrett for ditt barn?

Meny