Visjon, verdier og mål

Visjon

Grei Fotball skal ha et tilbud som baserer seg på NFFs visjon om «FOTBALL FOR ALLE – glede, drømmer og fellesskap.» Grei Fotballs arbeid for å nå dette baserer seg blant annet på å tilpasse treningstilbudet etter modnings- og ferdighetsnivå og ved å fremme positive holdninger på og utenfor banen. Videre skal det også være et godt tilrettelagt tilbud til alle, uavhengig av alder, kjønn, ambisjons- og/eller ferdighetsnivå. Alle spillere, trenere, ledere og foreldre, skal føle at sin stemme blir hørt i alt arbeid som angår våre medlemmer.

FOR LAGET!

«FOR LAGET!» er et begrep som forteller hvilke verdier vi har i klubben og i laget.

 • Forbilledlig
 • Oppbyggende
 • Respekt
 • Lojalitet
 • Ambisiøs
 • Glede
 • Energi
 • Trivsel

Vi skal være forbilledlig i måten vi opptrer på, og representere klubben på en god måte når vi bærer klubbens logo. Vi vet at laget ikke er noe bedre enn troppens svakeste spiller, og skal derfor være oppbyggende med hverandre ved å stille oss bak og pushe hverandre til å yte maks. Vi skal behandle alle med verdighet og respekt, og sørge for at alle i klubben føler seg minst så betydningsfulle som de er. Vi skal vise lojalitet mot hverandre og støtte hverandre i både medgang og motgang. Vi skal være ambisiøse med klubbens arbeide generelt, i tillegg til å ha målsettinger om å være en klubb som dekker bredde, men også et sted man kan utvikle seg som toppspiller. Vi skal ha glede når vi spiller fotball, det skal være drivstoffet til hvorfor vi driver med idretten. Vi skal vise mye energi og være 100 % oss selv når vi er på fotballbanen. Vi skal sørge for at trivsel er noe alle i klubben føler!

Mål

Grei Fotball har et mål om å gi et tilpasset tilbud til alle våre spillere, med et rikt utvalg av aktiviteter innad i klubben og med vekt på en rekke verdier:

 • Trivsel og tilhørighet: Vi skal skape og opprettholde et godt miljø der spillerne trives og ønsker å være.
  • Tiltak: Sosiale arrangementer på tvers av alder og kjønn – bli kjent med andre enn bare de man er på samme lag som.
 • Personlig utvikling: Vi har som mål at hver enkelt skal ha en personlig utvikling også utover det som omhandler idretten. Det handler om mer enn bare det fotballmessige, vi tar del i utviklingen av unge mennesker.
  • Tiltak: Vi skal tilføre spillerne holdninger og ferdigheter som de vil kunne ha glede og nytte av også på andre arenaer enn i fotballmiljøet.
 • Redusere frafallet blant ungdommer: Vi skal ivareta alle spillere slik at flest mulig fortsetter i klubben.
  • Tiltak: Vi skal ha et tilbud til alle spillere i klubben, uansett ambisjonsnivå.
 • Legge til rette for at de som ønsker og kan skal kunne utvikle seg mot å bli toppspiller på sikt

Meny