Senioraktivitet

GåFotball

SF Grei startet opp med gåfotball høsten 2021. Prosjektet er inspirert fra engelske Walking Football og det norsk-danske FotballFitness. Gåfotball skal være et tilbud på dagtid for alle voksne, uavhengig av alder og kjønn. Selv om gåfotballen er åpen for alle, så vil seniorbefolkningen i nærområdet vårt være en viktig målgruppe.

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.

Les mer om gåfotballen her.

Meny