Si ifra/varsle

SF Grei skal være et trygt sted for barn, unge og voksne å drive idrett. Har du eller noen du kjenner opplevd eller oppdaget noe du tenker det er viktig å si ifra om? Da kan du si ifra om dette gjennom «Mitt varsel».

Du kan si ifra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Eksempler på temaer du kan si ifra om er trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel, juksing i konkurranser, underslag av penger med mer.

Du kan si ifra gjennom å fylle ut og sende inn et skjema på «Mitt varsel», som er Norges Idrettsforbunds digitale portal. Hvis du ikke ønsker å oppgi navnet ditt, så kan du varsle anonymt.