Organisasjon og styrer

Sportsforeningen Grei
Besøksadresse: Apalløkkveien 35, 0956 Oslo
Postadresse: Pb 87 Kalbakken, 0902 Oslo

Bankkonto: 7874.06.22268
Organisasjonsnummer: 983430589 

Daglig leder: Sondre Moripen
E-post: post@grei.no

Hovedstyret

   • Anita Steen, nestleder

   • Per Bull Schou, styremedlem

   • Gunn Jorid Roset, styremedlem

   • Maria Nakken, styremedlem fotball

   • Rida Saleh, styremedlem innebandy

   • Bismark Domfeh, varamedlem fotball

   • , varamedlem innebandy

   • Hassan Ramsay, varamedlem
   • Randi Krontveit, varamedlem

  Andre roller


   Valgkomite

     • Tom Løw, varamedlem

    Kontrollutvalg

     Fotballstyret

     Innebandystyret

     Meny