Organisasjon og styrer

Sportsforeningen Grei
Besøksadresse: Apalløkkveien 35, 0956 Oslo
Postadresse: Pb 87 Kalbakken, 0902 Oslo

Bankkonto: 7874.06.22268
Organisasjonsnummer: 983430589 

Daglig leder: Sondre Moripen
E-post: post@grei.no

Hovedstyret

 • Asgeir Moripen, styreleder – tlf. 932 51 402
 • Anita Steen, nestleder
 • Arild Nybakk, økonomisjef
 • Harry Bjørnevik, styremedlem
 • Gunn Jorid Roset, styremedlem
 • Thiveka Satheeskumar, styremedlem fotball
 • Rida Saleh, styremedlem innebandy
 • Ane Sangnes, varamedlem innebandy
 • Umut Guvenc, varamedlem fotball
 • Bodil Fremstad, varamedlem
 • Else Marie Brodshaug, varamedlem

Andre roller

Valgkomite

 • Siri Cox, leder
 • Miranda Dalberg, medlem
 • Lars Olav Fosse, varamedlem

Kontrollutvalg

 • Jan Fjelddalen
 • Morten Steen

Fotballstyret

Innebandystyret

Meny