Lisens/Forsikring

Forsikring 6-12 år

Alle barn under 13 år er dekket av Norges Idrettskrets’ (NIF) barneidrettsforsikring, gjennom NIFs samarbeidspartner Gjensidige Forsikring. Kravet for å være dekket av NIF sin barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår er i regi av et idrettslag/klubb. Dette omfatter også skader hos barn som ikke er medlem av noen klubb, men man skader seg under organisert aktivitet i et lag/klubbs regi. Barneidrettsforsikringen gjelder også i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i.

Mer informasjon om barneidrettsforsikring og hvordan du kan melde ifra finner du her, eller ta kontakt med Idrettens Skadetelefon på tlf: 02033

Forsikringsbevis, vilkår og egenandeler finner du ved å følge linken og velge aktuell idrett.

Lisens for Norges Bandyforbund

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en ulisensiert spiller i obligatorisk kamp vil kunne tape kampen og bli fratatt poeng.

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Lisensen blir sendt ut på mail.

Lisenspriser sesongen 2021/2022

INNEBANDYGrunnlisensUtvidet lisens
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serier *19302285
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serier14801730
Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier675980
Spillerlisens for øvrige seniorserier9501320
Spillerlisens for spillere født 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008640960
Spillerlisens for spillere født 2009370490
Spillerlisens for spillere født 2010 og senere25
Turneringslisens495
Dommerlisens (alle serier)700
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier)420
Mosjonslisens uten skadeforsikring230
Spillerlisens for EL-innebandy425630
Engangslisens NM-Veka EL-innebandy250
* Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn

Mer informasjon om lisens finner du her.

Meny