Lisens/Forsikring

Forsikring 6-12 år

Alle barn under 13 år er dekket av Norges Idrettskrets’ (NIF) barneidrettsforsikring, gjennom NIFs samarbeidspartner Gjensidige Forsikring. Kravet for å være dekket av NIF sin barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår er i regi av et idrettslag/klubb. Dette omfatter også skader hos barn som ikke er medlem av noen klubb, men man skader seg under organisert aktivitet i et lag/klubbs regi. Barneidrettsforsikringen gjelder også i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i.

Mer informasjon om barneidrettsforsikring og hvordan du kan melde ifra finner du her, eller ta kontakt med Idrettens Skadetelefon på tlf: 02033

Forsikringsbevis, vilkår og egenandeler finner du ved å følge linken og velge aktuell idrett.

Lisens for Norges Bandyforbund

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en ulisensiert spiller i obligatorisk kamp vil kunne tape kampen og bli fratatt poeng.

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Lisensen blir sendt ut på mail.

Lisenspriser sesongen 2023/2024

Mer informasjon om lisens finner du her.

Meny