Greimamma

#Greimamma er et lavterskeltilbud for mødrene i SF Grei som er støttet av Stiftelsen Dam.

Vi startet opp med turer i nærmiljøet våren 2021, og har utvidet med lavterskel ukentlig trening innendørs og førstehjelpskurs. I løpet av første halvår 2022 vil vi også invitere til sosiale arrangementer og temakvelder. 

Se oversikt over aktiviteter nedenfor. Alle aktivitetene er gratis.

#Greimamma har sin egen gruppe i appen Spond – ta kontakt med Tove på tovegodo@hotmail.com for å bli medlem av gruppen. Du kan også følge #Greimamma på Instagram.

PS – søstre, bestemødre, tanter og svigerinner er også velkomne 🙂

 

Lavterskel fotballaktivitet (innendørs)

HVER ONSDAG

KL 19.00

OBOS-HALLEN

 • Ingen fotballferdigheter er nødvendig
 • Ta på behagelige klær og sko

Yoga

HVER TIRSDAG

KL 19.30

STORSALEN (Klubbhuset)

 • oppstart 27. september
 • lavterskel yoga med instruktør Carina
 • ta med matte hvis du har (hvis ikke kan du låne fra Greimamma)
 • løse klær anbefales

Strikketreff

NESTE TREFF ER

 11. OKTOBER KL. 19 

I STORSALEN

 • Sosialt
 • Ta med strikketøy – eller lær å strikke
 • Servering
 • Nye datoer for treff legges ut fortløpende

Turer i marka

DATO FOR NESTE TUR KOMMER

 • Ta på gode sko
 • Ta med mat og drikke


Førstehjelpskurs

DATO FOR KURS I 2022 KOMMER SENERE

 • Kurs med Røde Kors Førstehjelp.
 • Grunnleggende livreddende førstehjelp
 • Teori og praktiske øvelser
 • Hjerte- og lungeredning
 • Stabilt sideleie
 • Sårbehandling
 • Bruddskader
 • Gjennomgang av hjertestarter

Lær mer om #Greimamma

#Greimamma er et lavterskeltilbud for mødrene i klubben, med aktiviteter av mødre for mødre. Vi er opptatt av at mødrene skal ta eierskap i prosjektet. Medvirkning har stor betydning for oss. Mødre vet hva de vil og ønsker. Her er alle velkomne. Vi ønsker at #Greimamma skal bli en møteplass på tvers av alder og bakgrunn.

#Greimamma er et treårig prosjekt som er støttet økonomisk av Stiftelsen Dam. Støtten fra Stiftelsen Dam gjør at vi får et handlingsrom til å realisere våre ideer og tanker rundt prosjektet. Etter prosjektperioden har vi en sterk tro på at #Greimamma har blitt et naturlig møtepunkt og har kommet for å bli i klubben.

SF Grei er en breddeklubb, og er kjent for den store innsatsen av frivillige hvert år. Vi savner flere aktive mødre inn i klubben. Gjennom #Greimamma har mødre en unik mulighet til å bli kjent med klubben, og til å på sikt ta ulike roller som styreverv, kampvert, aktivitetsleder. Målet er å skape trygghet og tilhørighet i egen klubb. Klubben hvor våre barn og unge bruker sin tid og energi, hver uke gjennom flere år.

Aktiviteter i #Greimamma: 

 • Ukentlig lavterskel fotballaktivitet i OBOS-hallen
 • Turer i nærmiljøet
 • Temakvelder. Her ønsker vi innspill fra mødrene. Det kan være oppdragelse, grensesetting, hvordan bli en bedre forelder, sosiale medier for barn, mm. Vi har midler til å få inn foredragsholdere. Her er det bare å fyre løs med forslag.
 • Kurskvelder/-dager, som for eksempel førstehjelpskurs og aktivitetslederkurs. Kom med innspill!
 • Sosiale treff

Meny