Greimamma

#Greimamma er et lavterskeltilbud for mødrene i SF Grei som er støttet av Stiftelsen Dam.

Vi startet opp med turer i nærmiljøet våren 2021, og utvider med nye aktiviteter fra uke 41 (etter høstferien). Se oversikt over aktiviteter nedenfor. Alle aktivitetene er gratis.

#Greimamma har sin egen gruppe i appen Spond – ta kontakt med Jane på postitjane@gmail.com for å bli medlem av gruppen. Du kan også følge #Greimamma på Instagram.

PS – søstre, bestemødre, tanter og svigerinner er også velkomne 🙂

Trim (innendørs)

HVER TORSDAG

KL 18.30 – 19.30

STORSALEN, GREIHUSET

 • Treningsprogram utarbeidet av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
 • Moderat intensitet – tilpasset de med litt redusert fysisk kapasitet og yteevne
 • Ta på behagelige klær og sko


Tur i nærmiljøet

HVER MANDAG KL 17.00

HVER ONSDAG KL 11.00

FRA GREIBANEN

 • Møt opp ved Greibanen og bli med ut på tur. 
 • Du blir kjent med andre Grei-mødre og med nærmiljøet.


Førstehjelpskurs

27. OKTOBER

KL 18.00 – 21.00

STORSALEN, GREIHUSET

24. NOVEMBER

KL 18.00 – 21.00

STORSALEN, GREIHUSET

 • Kurs med Røde Kors Førstehjelp.
 • Grunnleggende livreddende førstehjelp
 • Teori og praktiske øvelser
 • Hjerte- og lungeredning
 • Stabilt sideleie
 • Sårbehandling
 • Bruddskader
 • Gjennomgang av hjertestarter

Lær mer om #Greimamma

#Greimamma er et lavterskeltilbud for mødrene i klubben, med aktiviteter av mødre for mødre. Vi er opptatt av at mødrene skal ta eierskap i prosjektet. Medvirkning har stor betydning for oss. Mødre vet hva de vil og ønsker. Her er alle velkomne. Vi ønsker at #Greimamma skal bli en møteplass på tvers av alder og bakgrunn.

#Greimamma er et treårig prosjekt som er støttet økonomisk av Stiftelsen Dam. Støtten fra Stiftelsen Dam gjør at vi får et handlingsrom til å realisere våre ideer og tanker rundt prosjektet. Etter prosjektperioden har vi en sterk tro på at #Greimamma har blitt et naturlig møtepunkt og har kommet for å bli i klubben.

SF Grei er en breddeklubb, og er kjent for den store innsatsen av frivillige hvert år. Vi savner flere aktive mødre inn i klubben. Gjennom #Greimamma har mødre en unik mulighet til å bli kjent med klubben, og til å på sikt ta ulike roller som styreverv, kampvert, aktivitetsleder. Målet er å skape trygghet og tilhørighet i egen klubb. Klubben hvor våre barn og unge bruker sin tid og energi, hver uke gjennom flere år.

Aktiviteter i #Greimamma: 

 • Ukentlige turer i nærmiljøet
 • Ukentlig trim med triminstruktør fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Temakvelder. Her ønsker vi innspill fra mødrene. Det kan være oppdragelse, grensesetting, hvordan bli en bedre forelder, sosiale medier for barn, mm. Vi har midler til å få inn foredragsholdere. Her er det bare å fyre løs med forslag.
 • Kurskvelder/-dager, som for eksempel førstehjelpskurs og aktivitetslederkurs. Kom med innspill!
 • Sosiale treff