Treningsavgift fotball

I tillegg til medlemskontingenten må alle spillere betale treningsavgift hvert år. Treningsavgiften går uavkortet tilbake til spillerne våre i form av drakter, treningsdress og -trøye, utstyr, baller, dommere, seriespill, cuper med mer. Avgiften er differensiert etter alder, og er som følger i 2022:

  • 6 år:           1000 kr (inkl. medlemskontingent på kr. 100)
  • 7-9 år:        2000 kr
  • 10-12 år:    2200 kr
  • 13-14 år:    2600 kr
  • 15-16 år:    2800 kr
  • 19 år:         3200 kr

Faktura for treningsavgift sendes ut elektronisk via Spond. Avgiften deles normalt opp i to deler, én del på våren og én på høsten. Alle barn og unge opp til 18 år bosatt i Bydel Grorud kan også få dekket hele eller store deler av avgiften sin gjennom Fritidskortet. Det er også mulig å dele opp betalingen i flere deler for de som har problemer med å betale hele beløpet på en gang.

En spiller som ikke har betalt treningsavgift får ikke delta på kamper/cuper inntil det er betalt. Spillere som starter midt i sesongen betaler halv avgift, og kan delta på kamp/cup når dette er betalt.

Meny