Treningsavgift fotball

I tillegg til medlemskontingenten må alle spillere betale treningsavgift hvert år. Treningsavgiften går uavkortet tilbake til spillerne våre i form av drakter, shorts, strømper, lagutstyr (baller etc.), dommere, seriespill, cuper med mer.

Avgiften er differensiert etter alder, og er som følger i 2024:

 6 år 1100 kr (inkl. medlemskontingent på 100 kr)
 7-9 år 2100 kr
10-12 år  2300 kr
 13-14 år 2700 kr
 15-16 år (inkl. J17) 2900 kr
 Junior 3100 kr

Faktura for treningsavgift sendes ut elektronisk via Spond. Avgiften deles normalt opp i to deler, én del på våren og én på høsten. Det er også mulig å dele opp betalingen i flere deler for de som har problemer med å betale hele beløpet på en gang. Hvis du har utfordringer med å betale, ta kontakt med lagleder, daglig leder eller inkluderingsansvarlig.

En spiller som ikke har betalt treningsavgift får ikke delta på kamper/cuper inntil det er betalt. Spillere som starter midt i sesongen betaler halv avgift, og kan delta på kamp/cup når dette er betalt.

Meny