Om klubben

Sportsforeningen Grei (SF Grei) holder til på Rødtvet i Bydel Grorud i Oslo, rett ved markagrensa. 

SF Grei ble stiftet 1. april 1919. Vi er i dag et fleridrettslag med ca. 1000 medlemmer fordelt på fotball (800) og innebandy (200). 

De fleste av våre medlemmer kommer fra områdene Ammerud, Rødtvet og Kalbakken, men barn og unge fra andre områder er også velkomne hos oss.

SF Grei er opptatt av å være en samfunnsaktør som bidrar til bedre livskvalitet blant barn og unge, og legger vekt på å holde treningsavgifter på et så lavt nivå som mulig. I 2020 ble vi tatt opp i Oslo Idrettskrets’ nye kvalitetsprogram Nabolagsklubb. Dette er et program hvor hovedmålet er å få større kompetanse til å ivareta barn og ungdom i vårt nabolag. 

Vi er en dugnadsklubb, hvor foreldre hvert år bidrar med over 25 000 frivillige timer som trenere, lagledere, i kioskdrift og å arrangere cuper. 

Våre verdier

Våre verdier tar utgangspunkt i klubbnavnet – GREI – og viser til hva deltakelse i våre aktiviteter skal bidra til for våre spillere og foresatte, hvordan de skal bli møtt i klubben, hva vi forventer av dem og hva slags rolle klubben skal ha i vårt nærområde.

Glede

Å være en del av Grei skal være gøy og bidra til positiv utvikling. I Grei blir du del av et trygt fellesskap med mye idrettsglede og deltar i aktiviteter som bidrar til mestring uansett hvilket nivå du er på.  

Respekt

I Grei skal alle bli sett og verdsatt. I Grei skal vi ta vare på hverandre og ha gode holdninger som skaper sunne lagmiljøer.

Engasjement

Grei skal skape engasjement blant spillere, lagledelse, foresatte og i nærområdet.

Inkluderende

Grei skal bidra til et trygt og aktivt nærområde, og jobbe for å redusere barrierer for deltakelse. Grei skal være en trygg og inkluderende arena for aktivitet for barn, unge og voksne, og en sentral samfunnsaktør i vårt nærområde. 

Meny