Treningsavgift innebandy

I tillegg til medlemskontingenten må alle spillere betale treningsavgift hvert år. Treningsavgiften går uavkortet tilbake til spillerne våre i form av drakter, utstyr, dommere, seriespill, cuper med mer. Avgiften er differensiert pr. lag, og er som følger i 2023/2024:

  • Herre 1 : 2000,-
  • Old boys : 2000,-
  • Old girls/dame2 : 1000,-
  • J17 : 1000,-
  • G12/13 : 750,-
  • G/J11 : 750,-
  • Mini : 500,-
  • Mini Mini : 0,-

For 2024/2025 har det årlige møtet i innebandy vedtatt å øke treningsavgiften med 100 kroner fra 12 år og eldre.

Faktura for treningsavgift sendes ut elektronisk via Spond. Det er mulig å dele opp betalingen i flere deler dersom du har behov for dette. Hvis du har utfordringer med å betale, ta kontakt med daglig leder, inkluderingsansvarlig eller til Grei innebandy på e-post innebandygrei@gmail.com.

En spiller som ikke har betalt treningsavgift får ikke delta på kamper/cuper inntil det er betalt. Spillere som starter midt i sesongen betaler halv avgift, og kan delta på kamp/cup når dette er betalt.

Meny