Treningsavgift innebandy

I tillegg til medlemskontingenten må alle spillere betale treningsavgift hvert år. Treningsavgiften går uavkortet tilbake til spillerne våre i form av drakter, utstyr, baller, dommere, seriespill, cuper med mer. Avgiften er differensiert pr. lag, og er som følger i 2022/2023:

  • Herre 1 : 2000,-
  • Old boys : 2000,-
  • Old girls/dame2 : 1000,-
  • G15 : 1000,-
  • J15 : 1000,-
  • G14 : 1000,-
  • G11/12 : 750,-
  • G/J10 : 750,-
  • Mini : 500,-
  • Mini Mini : 0,-

Faktura for treningsavgift sendes ut elektronisk via Spond. Avgiften deles normalt opp i to deler, én del på våren og én på høsten. Alle barn og unge opp til 18 år bosatt i Bydel Grorud kan også få dekket hele eller store deler av avgiften sin gjennom Fritidskortet. Det er også mulig å dele opp betalingen i flere deler for de som har problemer med å betale hele beløpet på en gang.

En spiller som ikke har betalt treningsavgift får ikke delta på kamper/cuper inntil det er betalt. Spillere som starter midt i sesongen betaler halv avgift, og kan delta på kamp/cup når dette er betalt.

Meny