Takk til våre frivillige

Den 5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Vi benytter anledningen til å si TUSEN TAKK til alle våre frivillige som stiller opp som trenere, lagledere, styremedlemmer, kioskvakter, tilsynsvakter, kampsekretariat, kampverter med mer.

I år benytter vi også muligheten til å rette en ekstra takk til en av de som bidrar mer enn de aller fleste – ja, kanskje mest av alle: Tove Godø. Tove har ikke lenger aktive barn i Grei, men det legger ingen demper på engasjementet hennes. Som medlem i fotballstyret, leder av fotballens barne- og ungdomsavdeling, kioskansvarlig, Greimamma-ansvarlig med mer (!), bruker hun utallige timer på Grei i løpet av et år – både på anlegget og hjemmefra (og rundt omkring på diverse butikker på jakt etter de beste tilbudene for innkjøp til Harrys Kafe). Å ramse opp alle oppgavene Tove utfører for Grei i løpet av et år blir for omfattende – vi må nøye oss med å si at alle timene hun legger ned er uvurderlige for klubben. Tusen tusen takk!

Hva er det så som motiverer Tove til å bruke nesten all sin fritid på Grei? Tove forklarer selv at hun er glad i organisasjonsarbeid, og det å sammen med andre jobbe frem gode løsninger som gjør en forskjell for klubben og nærmiljøet vårt: «Jeg synes at der er givende å arbeide frivillig med noe som gir så konkrete og umiddelbare resultater. Vi jobber for at barn og unge skal oppleve et godt og inkluderende miljø, der de i trygge rammer får utøve idretten sin. Vi er tilretteleggere. De beste øyeblikkene er når du innser at den nesten voksne ansvarsfulle treneren eller dommeren foran deg er den samme lille gutten som for et par somrer siden knapt nådde opp til luka for å kjøpe seg en is i gamlekiosken. Eller når du får oppleve den lille jenta du kjørte rundt på for få år siden debutere på seniornivå. Gleden ungene viser når de får spille sin kamp under OBOS Miniliga, og ros etter et vellykket arrangement. Slike øyeblikk gir følelsen av å ha vært med på noe større!»

Vi håper alle våre frivillige føler som Tove – at de er med på noe større!

Har DU lyst til å bli frivillig i Grei, les mer her.

Bilde fra OBOS Miniliga i april. For orden skyld, Tove til høyre.

Del innlegg

Relaterte nyheter