Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2022

SF Grei kaller inn til ekstraordinært årsmøte, onsdag 21. september kl. 19 i Storsalen.

Agenda:

  • Godkjenne stemmeberettigede
  • Velge dirigent(er)
  • Velge protokollfører(e)
  • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  • Godkjenne innkallingen
  • Godkjenne saksliste
  • Godkjenne forretningsorden
  • Sak 1: Fusjonsvedtak mellom SF Grei og Grei Kvinner Elite
  • Sak 2: Prognose årsresultat 2022

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av SF Grei i minst en måned og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser i SF Grei. Sakspapirer vil være tilgjengelig en uke i forkant ved henvendelse på e-post til post@grei.no.

Del innlegg

Relaterte nyheter