Innebandygruppas årlige møte

Gruppestyret i SF Grei Innebandy kaller herved inn til sitt årlige møte torsdag 29. februar 2024 kl. 18.00 på Ammerud skole (Auditoriet, 2 etg).

Vi håper de fleste spillere, trenere, foreldre og eventuelt andre interesserte har mulighet til å møte.

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre eller andre interesserte uten gyldig medlemskontingent har møterett.

Saker

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Behandle årsmelding 2023
  5. Behandle grupperegnskap 2023
  6. Behandling av gruppebudsjett 2024
  7. Behandling av innkomne saker og forslag
  8. Fastsettelse av treningsavgift 2024/2025
  9. Valg
  10. Underskrift av protokoll

Saker og forslag meldes til styret på mail: innebandygrei@gmail.com innen 25. februar.

Sakspapirer og innkomne forslag legges frem på møtet. Ønsker du mer informasjon om det årlig møte og regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Greis lov.

Ved ytterlige spørsmål ta kontakt på innebandygrei@gmail.com.

Velkommen!

Mvh

Gruppestyret i SF Grei Innebandy

Del innlegg

Relaterte nyheter

GreiKvinner

Klare for seriestart

Mer enn fem måneder etter siste serierunde og det knepne nedrykket i fjor, er damene våre denne helgen klare for endelig å komme i gang

Les mer