Fotballgruppas årlige møte

Onsdag 6.mars 2024 kl. 19.00 på Laugsrommet.

Agenda:

  1. Forslag til ny organisering av senior og juniorfotballen
  2. Fotballgruppas regnskap 2023
  3. Fastesette treningsavgifter 2024
  4. Fotballgruppas budsjetter 2024, inkl. driftsbudsjett for Grei Fotballhall
  5. Innstilling av nytt gruppestyre til SF Greis årsmøte
  6. Eventuelt

Del innlegg

Relaterte nyheter