Årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte onsdag 29. mars kl. 18.00 i Greihuset.

Agenda:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Behandling av årsberetning 2022
 9. Behandling av regnskap 2022
 10. Behandle kontrollutvalgets beretning
 11. Behandle revisors beretning
 12. Behandle innkomne forslag
 13. Fastsetting av medlemskontingent
 14. Vedta budsjett 2023
 15. Behandling av foreningens organisasjonsplan
 16. Valg til hovedstyre, gruppestyrer, valgkomite, kontrollutvalg og representanter til å møte i de organer foreningen er tilsluttet
 17. Valg/engasjement av revisor

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av SF Grei i minst en måned og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser i SF Grei.

Saker som ønskes behandlet må være tilsendt styret på post@grei.no senest onsdag 15. mars.

Sakspapirer vil være tilgjengelig en uke i forkant ved henvendelse på e-post post@grei.no.

Del innlegg

Relaterte nyheter