Støtt inkluderingsarbeidet i Grei Fotball

«Alle henda» er en tilskuddsordning hvor Sparebank1 Øst deler ut 10 000 kroner til utvalgte spleiser. Ved å gå inn på SF Grei sin spleis og trykke «Gi et heiarop» eller et lite beløp, bidrar du til å øke sjansen for at vår spleis blir en av de utvalgte.

I Grei Fotball jobber vi for å inkludere flest mulig, og for å skape gode og trygge aktivitetstilbud for barn og unge i Groruddalen. Pengene som samles inn skal brukes på inkluderingstiltak som cupfond, jentesatsing og Åpen hall.

Å dra på cuper, og spesielt overnattingscuper, bidrar både til å styrke det sosiale miljøet på lagene og gir sportslige utfordringer og mestringsopplevelser. Cupfondet skal brukes til å redusere kostnadene knyttet til cupdeltakelse for å sikre at ingen blir ekskludert på grunn av økonomi. 

Jenteklubben Grei er også opptatt av å inkludere flere jenter i fotballen, og styrke jentelagene både sosialt og sportslig. Vi har startet en egen jentesatsing med en rekke tiltak og aktiviteter som skal bidra til økt rekruttering og å forebygge frafall.

Grei er en nabolagsklubb, og er opptatt av å også ha tilbud som er åpne for nærmiljøet. Åpen hall for ungdom på fredagskvelder er et viktig og populært lavterskel fritidstilbud for unge som vi ønsker å videreføre med støtte fra denne spleisen.

Del innlegg

Relaterte nyheter

Forside

Bli kjent med A-lagene

Med mange nye spillere i stallene, kan det være vanskelig å holde oversikt over hvem som er hvem når man er på fotballkamp med våre

Les mer