SF Grei

Fair Play - ansvarlig

Fair Play - ansvarlig

Overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering for Fair Play (FP) i Grei Fotball, og synliggjøre aktivitetene inn mot medlemmer, lokalmiljø og andre aktuelle aktører.

FP-ansvarlig i Grei Fotball har ansvar for følgende:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb, og kommunikasjon med krets og forbund.
 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Ansvarlig for å arrangere verdimøte minst én gang i året
 • Deltakelse på foreldremøter, trenerforum og laglederforum for å synliggjøre arbeidet med FP i Grei Fotball.
 • Ansvarlig holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.
 • Rekruttere FP-ansvarlige på lagsnivå.

Se ellers Grei Fotballs regler ifm holdninger.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift