SF Grei

Skadeforsikring

Skadeforsikring

Forsikring 6-12 år

Barn mellom 6 og 12 år er dekket av NIF barneidrettsforsikring, gjennom NIF samarbeidspartner – Gjensidige Forsikring. Kravet for å være dekket av NIFs sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb. Dette omfatter også skader hos barn som ikke er medlem av lag/klubb, men der skaden har oppstått under organisert aktivitet i lagets/klubbens regi. Fotballforsikringen og barneidrettsforsikringen gjelder også i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i.

Mer info om barneidrettsforsikring og hvordan du kan melde ifra her, eller ta kontakt med Idrettens Skadetelefon: 02033

Forsikringsbevis, vilkår og egenandeler for barneidrettsforsikring finnes her.

 

Forsikring fra 13 år

Fra fylte 13 år er alle spillere (aktive utøvere) dekket av fotballforsikringen. Dette forutsetter at spilleren er registrert som aktiv i FIKS (være spilleberettiget). Trenere og øvrig støtteapparat rundt lagene er også dekket av fotballforsikringen forutsatt at de er innmeldt til klubben og registrert i FIKS. Klubben registerer egne spillere, trenere, ledere og andre med roller i klubben.

 

Dersom skade oppstår, ta kontakt med Idrettens Skadetelefon: 02033

https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

Eller meld ifra om skade her.

 

Utvidet forsikring

Spillere kan selv velge å bestille utvidet forsikring.

Bestilling av utvidet forsikring gjøres her.

 

Skadeforebygging

Få tips til gode øvelser her

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift