SF Grei

Politiattest

Politiattest
VEDLEGG
Vis fil Bekreftelse.pdf

NIF vedtok i 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest, for i best mulig grad sikre at idretten er et trygt og godt sted å være. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Grei Fotball håndhever dette på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Alle personer som enten er trenere, lagledere (eller øvrige ressurspersoner rundt ett eller flere lag) skal ha gyldig politiattest. Det samme gjelder alle styremedlemmer.

Attesten fornyes hvert 3. år.

Ansvarlig for politiattester:

Sondre Moripen, e-post: sondre.moripen@hotmail.com, telefon: 900 33 483

Klubbens ansvarlige har taushetsplikt om de opplysninger som gis kjennskap til.

 

I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. 

Dersom du allerede har politiattest gjennom annen jobb eller for annet formål må du likevel søke om og fremvise gyldig politiattest på vegne av ditt verv i Grei Fotball. Dette fordi politiattester gis til konkrete formål og ikke på generelt grunnlag.

 

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk hvis du er over 18 år. Alle under 18 år må søke per post 
 2. Fyll ut "bekreftelse på formål" - Denne finner du vedlagt (øverst) på denne siden.
 3. Hvis ikke mulig å fylle ut navn og fødseslnummer digitalt: Skriv ut dokumentet, fyll inn navn og fødselsnummer i bekreftelsen, scan inn og lagre som PDF
 4. Gå inn på politiets nettsider for søknad om attest
 5. Logg inn med valgfri ID (MinID, BankID etc.), engangskode, passord osv.
 6. Fyll inn riktig epostadresse og telefonnummer
 7. "Formål med attesten": Markér «Frivillige organisasjoner» - både som kategori og formål
 8. «Velg fil»: Last opp PDF med bekreftelse
 9. Trykk på «Send søknad» nederst i høyre hjørne

Etter innsending

 1. Behandlingstid på ca. 14 dager
 2. Deretter sendes søknaden til mottakeres digitale postkasse (post dersom under 18 år eller ikke har opprettet digital postkasse) med søknaden.
 3. Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for, ikke til klubben.
 4. Søknadens eier skal framvise sin politiattest til Sondre Moripen, enten ved å videresende mottatt attest elektronisk til, ta bilde av søknaden og sende pr. MMS eller ved personlig fremmøte - etter avtale. 
 5. Grei Fotball lagrer ikke attesten, men registrerer kun dato for gyldig attest.

 

Ved søknad per post fylles skjemaet ut, klubbens brekftelse legges ved, og søknaden sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

SF Grei

Besøksadresse: Apalløkkveien 35, 0956 Oslo

Postadresse: Postboks 87, 0902 Oslo

post@grei.no / fotball@grei.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift