Våre verdier

Våre verdier tar utgangspunkt i klubbnavnet – GREI – og viser til hva deltakelse i våre aktiviteter skal bidra til for våre spillere og foresatte, hvordan de skal bli møtt i klubben, hva vi forventer av dem og hva slags rolle klubben skal ha i vårt nærområde.

Glede

Å være en del av Grei skal være gøy og bidra til positiv utvikling. I Grei blir du del av et trygt fellesskap med mye idrettsglede og deltar i aktiviteter som bidrar til mestring uansett hvilket nivå du er på.  

Respekt

I Grei skal alle bli sett og verdsatt. I Grei skal vi ta vare på hverandre og ha gode holdninger
som skaper sunne lagmiljøer.

Engasjement

Grei skal skape engasjement blant spillere, lagledelse, foresatte og i nærområdet.

Inkluderende

Grei skal bidra til et trygt og aktivt nærområde, og jobbe for å redusere barrierer for deltakelse. Grei skal være en trygg og inkluderende arena for aktivitet for barn, unge og voksne, og en sentral samfunnsaktør i vårt nærområde. 

Meny