Ungdomssatsing

Ungdomskontakt

Kamal Saaliti er SF Greis ungdomskontakt. Kamal jobber som gymlærer og miljølærer på Apalløkka ungdomsskole, og har gjennom dette en tett relasjon til mange av våre ungdommer. 

Ungdomsutvalget

I mai 2021 etablerte SF Grei et ungdomsutvalg bestående av jenter og gutter fra både fotball og innebandy. Ungdomsutvalget skal være med på å sette preg på klubben både gjennom innspill til styrene, gjennom å sette i gang aktiviteter og å bidra som rollemodeller for våre medlemmer.

Ungdomsutvalget 21/22 består av:

  • Leonit Cervikadu
  • Uma Enerly
  • Erion Kuka
  • Sara Algunerhan
  • Yash Lawrence
  • Konrad Solhjell Frøystein
  • Victoria Halmrast
  • Soukaina Saoudi
  • Iben Vindhol Evensen
  • Dhilan Krishnapala