Rutiner for tilsynsvakter

Takk for at du stiller opp som tilsynsvakt i OBOS-hallen! Det er viktig at du leser denne rutinen før du skal være vakt.

Som tilsynsvakt er du Grei sitt ansikt utad. Alle vakter skal gå med vaktvest, som henger på knaggen inne i kiosken. Alle som besøker hallen skal bli sett av deg! Vær hyggelig mot alle, men tydelig og bestemt om noen lager bråk eller ikke retter seg etter dine beskjeder.

Meny