Fotballgruppas årlige møte

Grei Fotballstyre inviterer til det årlige møtet i fotballgruppa mandag 13. mars kl. 18.00 i Storsalen i Greihuset.

Agenda:

  • Orientering om Kvinner Elite
  • Fotballgruppas regnskap 2022
  • Fotballgruppas budsjetter 2023, inkludert driftsbudsjett for Grei Fotballhall
  • Innstilling av nytt gruppestyre til SF Greis årsmøte
  • Eventuelt

Velkommen!

Del innlegg

Relaterte nyheter