Tilsynsvakt i OBOS-hallen

OBOS-hallen leies ut på ettermiddager og kvelder på hverdagene og i helgene. Dette er nødvendig for å få inntekter til å drifte hallen. I tillegg ønsker vi at fotballhallen skal være åpen og tilgjengelig for barn og unge i vårt nærmiljø, blant annet gjennom Åpen hall.

For å få til dette er vi avhengige av å ha voksne tilsynsvakter i hallen.

Har du lyst til å bidra for eksempel en kveld eller to i måneden? Ta kontakt med driftsleder Stig B. Brekke på e-post bb-stig@online.no eller telefon 90781432.

Rutiner for tilsynsvakter - vinter 2022/23

Tilsynsvakter skal ha base i Harrys. Som vakt har du blant annet ansvaret for å ta opp/ned skillevegger inne i hallen, følge med at det er ryddig i kafeen og på toalettene, og holde kiosken åpen når det er mulig og om noen spør om dette.  

En viktig oppgave for tilsynsvaktene er også å følge med at ingen uvedkommende (dvs. folk som ikke har treningstid) oppholder seg i hallen. Ungdommer som ønsker å komme inn for å spille må henvises til Åpen hall på fredagskveldene.

Se oppsummering av oppgavene til tilsynsvaktene nedenfor og last ned mer detaljerte rutiner ved å trykke på den blå knappen.

Mandag - torsdag

 • Ta på gul vaktvest som henger i kiosken.
 • Vaktperm ligger i kiosken med nøkler, informasjon om rutiner og oversikt over aktiviteten i hallen. Sett deg inn i oversikten slik at du vet hvilke klokkeslett du må ta skillevegger opp eller ned (mer detaljert beskrivelse av dette finner du i vaktpermen).
 • I oversikten i vaktpermen ser du også hvem som har leid garderobe – NB, nøkkel til garderobe skal kun gis ut til de som står i oversikten, og pass på at de leverer nøkkelen tilbake.
 • Følg med på hvem som går inn i hallen. Det er kun de som har trening som skal oppholde seg i hallen.
 • Følg med at ingen tar med sparkesykler eller sykler inn – disse må parkeres ute, i sykkelstativet.
 • Gå en runde i hallen minst fire ganger i timen.
  • Tirsdager og torsdager: Mens det er OBOS-løkka skal det være to personer på vakt, og den ene skal oppholde seg i hallen mens OBOS-løkka pågår (tirsdager 18.00 – 19.30 og torsdager 17.00 – 19.00). OBOS-løkka betyr at en kvart bane er åpen for barn og ungdom som har lyst til å spille løkkefotball. Vakten må passe på at de som bruker OBOS-løkka oppfører seg fint, at de som går til/fra OBOS-løkka ikke forstyrrer de som har trening på de andre banehalvdelene og at de avslutter på tiden.
  • Mandager: OBOS-løkka kl. 16.30-17.30. Vakten som kommer kl. 17 må passe på at de avslutter kl. 17.30.
 • Sjekk at det er ryddig i kafeen, på toalettene i garderobene og i hallen. Plukk opp søppel, og pass på at det er toalett- og tørkepapir på alle toaletter. Alt av utstyr ligger i vaskerom, i gangen ved inngang hall.
 • Hold kiosken åpen når du er i Harrys, men husk å ta ned gitteret og lås døra til kiosken når du må inn i hallen. Se rutiner for kiosken her. NB – det er vanligvis lite salg i kiosken, så du trenger ikke å steke vafler eller varme opp pølser (kun hvis det blir etterspurt).
 • Hvis du har første vakt må du alltid vente med å gå til personen som skal overta for deg har kommet.
 • Siste vakt har ansvar for å rydde i kiosken og stenge hallen. Les rutinene for dette nøye.

Fredag

 • Første vakt har oppmøte senest kl. 17, og har ansvar for å åpne opp kiosken. Se rutiner for kiosken her. Den andre vakten har oppmøte senest kl. 18.15.
 • Ta på gul vaktvest som henger i kiosken.
 • «Åpen hall» for ungdom 13-19 år fra kl. 18.30 – 22.30. Spillere fra A-laget tar ansvaret for aktivitetene inne i hallen.
 • (Dere må sjekke at de som deltar på Åpen hall er i aldersgruppen 13-19 år (født 2009-2003) – sjekk dette når de kommer inn i kafeen, før de går inn i hallen.)
 • Dere har ansvaret for kiosken, holde det ryddig i kafeen og på toalettene, og hjelpe til inne i hallen ved behov.
 • Dere har også ansvaret for å rydde i kiosken og stenge hallen. Les rutinene for dette nøye.

Lørdag

 • Oppmøte for vakt lørdag kveld er kl. 19.15.
 • Én gruppe leier hele hallen fra kl. 19.30 – 21.00, to andre grupper leier halve hallen fra 21.00 – 22.30. Du har ansvar for å slippe inn de som skal leie hallen, og ikke slippe inn uvedkommende. Du kan låse døren mens hver gruppe trener.
 • Du har ansvar for å stenge hallen. Les rutinene for dette nøye.

Søndag

 • Ta på gul vaktvest som henger i kiosken.
 • Vaktperm ligger i kiosken med nøkler, informasjon om rutiner og oversikt over aktiviteten i hallen. Sett deg inn i oversikten slik at du vet hvilke klokkeslett du må ta skilleveggene opp eller ned (mer detaljert beskrivelse av dette finner du i vaktpermen).
 • I oversikten i vaktpermen ser du også hvem som skal leie garderobe – NB, nøkkel til garderobe skal kun gis ut til de som står i oversikten, og pass på at de leverer nøkkelen tilbake.
 • Gå en runde i hallen med jevne mellomrom, eks. hvert kvarter.
 • Pass på at det kun er de som har treninger som oppholder seg i hallen.
 • Sjekk at det er ryddig i kafeen, på toalettene i garderobene og i hallen. Plukk opp søppel, og pass på at det er toalett- og tørkepapir på alle toaletter.
 • Hold kiosken åpen når du er i Harrys, men husk å ta ned gitteret og lås døra til kiosken når du må ta en runde i hallen. Se rutiner for kiosken her. NB – det er vanligvis lite salg i kiosken, så du trenger ikke å steke vafler eller varme opp pølser.
 • Siste vakt har ansvar for å rydde i kiosken og stenge hallen. Les rutinene for dette nøye.

Meny