Tilsynsvakt i OBOS-hallen

OBOS-hallen leies ut på ettermiddager og kvelder på hverdagene og i helgene. Dette er nødvendig for å få inntekter til å drifte hallen. I tillegg ønsker vi at fotballhallen skal være åpen og tilgjengelig for barn og unge i vårt nærmiljø, blant annet gjennom Åpen hall.

For å få til dette er vi avhengige av å ha voksne tilsynsvakter i hallen.

Har du lyst til å bidra for eksempel en kveld eller to i måneden? Ta kontakt med driftsleder Stig B. Brekke på e-post bb-stig@online.no eller telefon 90781432.