Dugnad på arrangementer

Grei Fotball har flere arrangementer i løpet av året hvor vi er avhengige av frivillig innsats fra foreldre og foresatte. Fra og med høsten 2021 skjer de fleste arrangementene i fotballhallen i løpet av vinterhalvåret.

Foreldre/foresatte for hver enkelt spiller forventes å hjelpe til (ta en vakt) på ett arrangement i løpet av året. Det er lagledernes ansvar å fordele vakter. Vakt på arrangement kommer i tillegg til kioskvakt i Greikiosken i løpet av sommerhalvåret.

Dugnadsoversikt vintersesongen 2021/22 kommer snart.

Meny