Årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte tirsdag 29. mars kl. 19.00 i Greihuset.

Agenda:

 • godkjenne stemmeberettigede
 • velge dirigent(er)
 • velge protokollfører(e)
 • velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • godkjenne innkallingen
 • godkjenne saksliste
 • godkjenne forretningsorden
 • behandle forslag og saker
 • valg av hovedstyre
 • valg av gruppenes styrer
 • andre valg

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av SF Grei i minst en måned og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser i SF Grei.

Saker som ønskes behandlet må være tilsendt styret på post@grei.no senest mandag 14. mars.

Sakspapirer vil være tilgjengelig en uke i forkant ved henvendelse på e-post post@grei.no.

Del innlegg

Relaterte nyheter

Arrangementer

Familiedag med fotballgolf

Som en del av Groruduka inviterer SF Grei alle i nærområdet til å prøve fotballgolf på Greibanen og i OBOS-hallen 19. juni mellom kl. 12

Les mer